20. 2. 2018

98. výstavka již o půl hodiny dříve

Zítřejší 98. výstavka Známkové tvorby s ohledem na množství vydaných známek (12) začíná mimořádně již od 14:30 hodin.
Další informace: http://expo-net.blogspot.cz/2018/02/pozvanka-na-98-vystavku-znamkove-tvorby.html

Od středy 21. 2. 2018 rozšíření pracovní doby Prodejny Známkové tvorby

Prodejny Známkové tvorby (přepážka č. 29 a č. 30) v hale pošty Praha 1, budou od 21. 2. 2018 otevřeny (pondělí – pátek) 08:00 – 18:00 hod. 
--
Marie Chábová
vedoucí oddělení v provozu
Prodejna známkové tvorby
Jindřišská 14, Praha 1

18. 2. 2018

Nové výplatní známky (VZS) 0965-0972: Státní symboly

Nové výplatní známky 0964: Velikonoce

Nové známky 0963: Alfons Mucha: Hradčany - 100 let československé poštovní známky

Nové známky 0962: Osobnosti - Prof. MUDr. František Hamza

Nové známky: 0961 - Technické památky - Budova Městské knihovny Hlavního města Praha

Filatelie 2/2018 s katalogem Vlastních známek 2018

Únorová Filatelie přináší poprvé také Katalog vlastních známek 2012-2017. Příloha je na pokračování. Ukázku přinášíme.

Pohlednice on line s novou emisí obrázků


Ukázka tvorby týmu Pohlednice on-line. Viz naše další informace: http://expo-net.blogspot.cz/2018/01/pohlednice-online-ceske-posty.html
B. J.

Pozvánka na 98. výstavku Známkové tvorby

Srdečně Vás zveme na 98. výstavku Známkové tvorby České pošty, s.p., která bude pořádána tradičně v den vydání nových poštovních známek, ve středu 21. února 2018 – v prostorách bývalé prodejny filatelie v prvním patře budovy Hlavní pošty Praha 1, Jindřišská 14 (ochoz nad dvoranou). Budete mít výjimečnou možnost si zde prohlédnout výtvarné návrhy, podklady pro tisk a imprimatur vydaných poštovních známek, FDC, razítek na FDC, které vycházejí 21. 2. 2018.
U přepážek č. 29/30 si můžete od 08:00 do 18:00 hod. zakoupit materiál pro následnou autogramiádu.
--
Program:
13:00 hod. otevření výstavky pro veřejnost
14:30 hod. zahájení akce !!!
14:35 hod. zahájení s autory – představení nových známek a celin
- Příležitostná známka „Technické památky: Budova Městské knihovny hl. m. Prahy“, nominální hodnota A (19,- Kč), autor Jan Kavan, rytec FDC Bohumil Šneider.
- Příležitostná známka „Osobnosti: Prof. Dr. František Hamza“, nominální hodnota 20,- Kč, autor Petr Minka, rytec Jaroslav Tvrdoň.
- Výplatní známka s kupony pro přítisky „Mucha / Hradčany“, nominální hodnota A (19,- Kč), autor Kryštof Krejča.
- Výplatní známka „Velikonoce“, nominální hodnota A (19,- Kč), autor Kryštof Krejča.
- Výplatní známkový sešitek „Státní symboly“, 8 různých motivů, nominální hodnota A (19,- Kč), autor Filip Heyduk.
16:30 hod. ukončení akce
Účast přislíbil: 
Jan Kavan, Bohumil Šneider, Petr Minka, Jaroslav Tvrdoň, Kryštof Krejča a Filip Heyduk.
Hosté: Představitelé léčebny Luže – Košumberk a příbuzní Prof. Dr. Františka Hamzy. Tradičními hosty budou zástupci Poštovní tiskárny cenin Praha, a.s.
Prosíme, pro autogramiádu si nachystejte pouze materiály, které byly v den výstavky vydány a přizpůsobte jejich počet tak, aby se dostalo na všechny, tzn. na osobu maximálně 10 ks k podpisu od jednoho autora! 
--
Marie Chábová
vedoucí oddělení v provozu
Prodejna známkové tvorby
Jindřišská 14, Praha 1

Poštovní noviny 3 / 16. 2. 2018

I. Leiš: Za Patricií Tošnerovou

Počátkem února nás dostihla smutná zpráva. Dne 4. února 2018 nás navždy opustila paní Mgr. Patricia Tošnerová, kurátorka oddělení dějin pošty a telekomunikací Poštovního muzea v Praze.
Narodila se 15. března v Praze a vystudovala Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy, obor historie – ukrajinistika. Po studiích začala pracovat ve Státním pedagogickém nakladatelství jako korektorka a redaktorka.
V září 1974 nastoupila do Poštovního muzea, kde se věnovala zejména poštovnictví v ranném novověku a ve 20. století. Byla autorkou četných studií a článků v poštovních a historických časopisech a sbornících. V letech 1980-1991 zastávala funkci tajemnice redakční rady Sborníku Poštovního muzea, který byl významným počinem Poštovního muzea a přidružených autorů – poštovních historiků. Významná byla její badatelská, publikační a kurátorská činnost.
Patricia Tošnerová stála u zrodu významných a úspěšných publikací a monografií. Jako autorka vytvořila studie o poště a československém exilu Pošta a exil ve sborníku Společnost pro kulturu a dialog K 2001 a ve sbornících Terezínské studie a dokumenty. Spoluautorkou byla při tvorbě a vydání knihy Pošta v ghettu Terezín 1941-1945 (Profil 1996), monografických prací Monografie československých a českých známek a poštovní historie, 11. díl, svazek II – Pošta v ghettu Terezín (2004) a Monografie československých známek a poštovní historie, 25. díl, svazek 1 – 90 let Poštovního muzea (2008). Je spoluautorkou studijního textu Dějiny pošty v českých zemích (Česká pošta s.p. 2008)... celý článek Ivana Leiše:  https://www.kf0015.cz/?p=49675

15. 2. 2018

Vlastní známky: Bernard patří k nejhezčím produktům "privátně" objednaných státních cenin

Vlastní známky tisíckrát jinak a hlavně z poštovního provozu. To má dnes cenu sbírat, protože ty stovky, ale možná jenom desítky celistvostí brzy zmizí mezi sběrateli a možná budou mezi laiky poničeny. Na dvou ukázkách se vracíme k vlastním známkám známého soukromého pivovaru Bernard. Ten patří k firmám, které stále ojedinělé marketingové cesty dovedly velmi nápaditě využít. A jde o nejen velmi pěkné známky, v podstatě velmi levnou propagaci a prezentaci, ale i o velmi pěkné celistvosti.
K novému katalogu "Pofis 2018 - Vlastní známky", který se v únoru otevřel prostřednictvím magazínu Filatelie se ještě brzo vrátíme. 

Za krásné ukázky odesílatelům děkujeme.
B. J.

M. Hauzr „Holocaust – balíková pošta ghetta Terezín“

V úterý dne 20. 2. se uskuteční přednáška Michala Hauzra „Holocaust – balíková pošta ghetta Terezín“. Přednáška začíná v 17.00 hodin v prostorách Domu Filatelie, Klimentská 6, Praha 1.
Hosté jsou samozřejmě vždy vítáni. Těšíme se na Vaši účast.
Za KF-00-65 Vladimír Münzberger

11. 2. 2018

Vladimír Suchánek slaví 85 let

Nový PLZ vychází již zítra k 85 letům výtvarníka a autora známek Vladimíra Suchánka. O tomto jubileu i magazínové gratulaci jsme infrmovali na těchto stranách.
PLZ bude mít k dispozici pro abonenty a ve velmi omezeném prodeji Prodejna Známkové tvorby, Jindřišská 14, Praha 1.

9. 2. 2018

Blahopřejeme Mistře Vladimíre Suchánku - *12. 2. 2018

Milí přátelé, novinářka Klára Říhová rozpředla se mnou rozhovor na 6 stránek Magazínu PRÁVO , který vyjde tuto sobotu 10. února a budu prý na Vás civět už z obálky – to jsem teda zvědavej..!
Toto upozornění posílám pro případ, že byste i Vy byli zvědavi. 
Váš Vladimír Suchánek
--
Mistr Suchánek se v pondělí v plném zdraví a síle dožívá 85 let. K tomuto významnému výročí mu všichni blahopřejeme a těším se na jeho další poštovní známky. Známková tvorba připravila i pamětní tiskový list, který bude v prodeji rovněž od pondělí 12. 2. 2018.
Břetislav Janík

6. 2. 2018

Analogické dopisnice: Tradice české známkové tvorby: Jiří Bouda

V sobotu 20. ledna se u příležitosti vydání poštovní známky, připomínající malíře a grafika Jiřího Boudu, konalo několik akcí. V prostorách ČD Lounge v Brně byla známka představena Českou poštou. Na akci se zájemci mohli vypravit ráno z Prahy vlakem Franz Schubert, kde mohli přímo ve vlaku známku zakoupit a získat na své zásilky kašetové razítko či podpis autorů poštovní známky - výtvarníka Vladimíra Suchánka a rytce Miloše Ondráčka... http://cartesmaximum.blogspot.cz/2018/01/tradice-ceske-znamkove-tvorby-jiri-bouda.html
--
Pavel Kancnýř:  http://cartesmaximum.blogspot.cz/
--

4. 2. 2018

Spolek železniční historie Martinice vzpomíná na Jiřího Boudu

Velmi pěknou celistvost jsme obdrželi z Jilemnice z akce na počest zesnulého grafika Jiřího Boudy. Při dolepování známky s Jiřím Boudou došlo k zalepení domicilu natištěné známky "A", což je samo o sobě zajímavé. V souladu s poštovními pravidly zvažovali pracovníci jilemnické pošty vlepení apostové nálepky s hodnotou 6 Kč částečně přes příležitostné razítka a adresu, anebo na druhou stranu. Rozhodli se správně pro rubovou stranu, aby volné místo nakonec mimo jakékoliv ohledy našlo gumové razítko podatelny. Přesto právě tyto celistvosti patří k nejzajímavějším dokladům listovního provozu. Děkujeme.
B. J.

100th anniversary of the Postal Museum in Prague - special cancellation / 100 ans du musée postal de Prague - TAD spécial

J'ai déjà très souvent évoqué ce musée postal de Prague sur ce blog, à travers les très nombreuses expositions qui y sont organisées chaque année, consacrées à l'histoire postale ou aux artistes et graveurs de timbres tchèques ou tchécoslovaques.
Mais j'ignorais que cette institution culturelle de 1er plan avait été fondée le 18 décembre 1918, il y a presque 100 ans, ce qu'un TAD spécial ("cor postal" conçu par Kateřina Přidalová) mis en circulation le 18 décembre 2017 dans ce musée de Prague nous rappelle.
Merci beaucoup Slavek pour cette jolie lettre oblitérée avec ce TAD !
Ce musée postal a été créé en 1918 afin d'exposer des collections sur l'histoire postale, témoignant du statut indépendant et autonome de la nation tchèque et slovaque.
Ce 18 décembre 1918, le 1er timbre tchécoslovaque, le célèbre "Château de Prague" conçu par Alfons Mucha, a été également émis (un timbre émis le 21 février 2018 le reproduira)... http://timbredujura.blogspot.com/2018/01/100th-anniversary-of-postal-museum-in.html
--
I have already mentioned this Postal Museum in Prague very often on this blog, through the many exhibitions that are held there every year, devoted to postal history or to stamp artists and engravers of Czech and Czechoslovak stamps.
But I did not know that this leading cultural institution was founded on December 18, 1918, almost 100 years ago, what a special postmark ("postal horn" designed by Kateřina Přidalová) put into circulation on December 18, 2017 in this Prague museum is reminding us.
Thank you very much Slavek for this beautiful letter canceled with this cancellation!
This postal museum was established in 1918 in order to display collections about postal history, testifying to the independent and autonomous status of the Czech and Slovak nation.
On December 18, 1918, the first Czechoslovak stamp, the famous "Prague Castle" designed by Alfons Mucha, was also issued (a stamp issued on February 21, 2018 will reproduce it)... http://timbredujura.blogspot.com/2018/01/100th-anniversary-of-postal-museum-in.html
--
Eric Contesse: http://timbredujura.blogspot.com/

Další ukázka vlastních známek v provozu

Za ukázku dalšího použití vlastních známek, tentokráte grafičky a výtvarnice Maríny Richterové děkujeme.
B. J.

FIP exhibition in Bangkok

Forgive me for intruding but you have I believe shown interest in exhibiting philatelic material before or would like to
I attach an announcement about the FIP exhibition in Bangkok at the end of this year and encourage you to exhibit. Of particular interest is the inclusion of Open Philately and Modern (post 1980) classes.
The announcement is pasted below for your convenience and I look forward to hearing from you. Exhibitors from countries with their own Commissioners should of course contact them. Every good wish
Peter Cockburn, UK Commissioner
-- 
THAILAND 2018 BANGKOK, World stamp exhibition
28TH November to 3rd December 2018
--
Competitive entries are solicited for this prestigious Asian FIP Exhibition.
The usual rules apply and all classes, including Literature and Single Frame exhibits are requested but the New Class OPEN PHILATELY is available too.  Closing date for UK entries to the Commissioner here is March 5th 2018 but fees are not payable until August and are likely to be no more than £100 per frame.  
Full details are available on www.thailand2018.org
Further enquiries to Peter Cockburn pfcockburn@aol.com, 07771563552 UK Commissioner

Emisní plán 2018 a podrobnosti k němu