19.10.16

Maxikarty Vlha pestrá

Ve středu 12. října vyšla další pěkná výplatní známka s motivem Vlhy pestré. Tento středně velký, pestře zbarvený pták z čeledi vlhovitých hnízdí zejména na jižní a jihovýchodní Moravě. Do republiky přilétá v druhé polovině května, odlétá od konce srpna do poloviny září. Vlha je nezaměnitelný štíhlý pták s dlouhým, dolů zahnutým zobákem, dlouhými zašpičatělými křídly a dlouhým ocasem se dvěma prodlouženými středními pery ... http://cartesmaximum.blogspot.cz/2016/10/maxikarty-vlha-pestra.html
--
Pavel Kancnýř: http://cartesmaximum.blogspot.cz/
--

"Vinyl & stereo expo" at the Sběratel collectors Fair 2016 in Prague - special card and postmark / "Vinyl & stereo expo" à la foire Sběratel 2016 à Prague - carte et TAD spécial

Dans le cadre de la 19ème édition de la foire internationale des collectionneurs "Sběratel" organisée à Prague du 8 au 10 septembre 2016, une exposition intitulée "Vinyl & stereo expo" était, comme son nom l'indique, consacrée au monde de la musique, en particulier des anciens disques vinyles, des jukebox...
A cette occasion, la poste tchèque a mis en circulation le 7 septembre 2016, une carte spéciale pré-timbrée (tarif "A" - envoi domestique jusqu'à 50g, 16 CZK actuellement) avec le logo de cette foire Sběratel... http://timbredujura.blogspot.com/2016/10/vinyl-stereo-expo-at-sberatel.html
--
As part of the 19th edition of the international collector's fair Sběratel held in Prague from 8 to 10 September 2016, an exhibition entitled "Vinyl & stereo expo" was, as its name suggests, dedicated to the world of music, especially old vinyl records, jukebox...
On this occasion, the Czech Post has released on September 7, 2016, a special prepaid card (rate "A" - domestic shipment up to 50g, currently 16 CZK) with the logo of this Sběratel fair... http://timbredujura.blogspot.com/2016/10/vinyl-stereo-expo-at-sberatel.html
--
Eric Contesse: http://timbredujura.blogspot.com/
--

16.10.16

Milan Bauer - Motocykl Ferdinanda Gramatiky

Jedním z účastníků 80. výstavky Známkové tvorby byl i výtvarník příležitostné dopisnice České pošty, pan Milan Bauer. Jeho propracovaná technická kresba je na reprodukci.
B. J.

Nultý Newsletter - Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s.

Filatelie 10/2016

14.10.16

P. Švejnar: „Úřední psaní osvobozená od základního poštovného“

V úterý dne 18. 10. 2016 se uskuteční přednáška Pavla Švejnara „Úřední psaní osvobozená od základního poštovného“.
Přednáška začíná v 17 hodin v prostorách Domu Filatelie, Klimentská 6, Praha 1.
Hosté jsou samozřejmě vždy vítáni. Těšíme se na Vaši účast.
Za KF-00-65 Vladimír Münzberger

80th birthday of famous Czech engraver Miloš Ondráček - Special postmark / 80 ans du célèbre graveur tchèque Miloš Ondráček - TAD spécial

Le 15 septembre 2016, la poste tchèque a mis en circulation un TAD consacré au 80ème anniversaire (jour pour jour) de la naissance du célèbre graveur tchèque Miloš Ondráček (né à Prague en 1936).
Ce TAD du bureau de poste principal de Prague 1, conçu par Marina Richterová, a été appliqué sur la jolie lettre ci-dessous. Merci beaucoup Slavek !
A noter ces feuilles de tilleul (l'arbre symbole de la République Tchèque) et cette mention en latin "Artifex Cælator Splendidus" ("Un artiste gravant magnifiquement" ?) sur ce TAD... http://timbredujura.blogspot.com/2016/10/80th-birthday-of-famous-czech-engraver.html
--
On September 15, 2016, the Czech Post has released a postmark dedicated to the 80th anniversary (to the day) of the birth of famous Czech engraver Miloš Ondráček (born in Prague in 1936).
This postmark issued by the main post office of Prague 1, designed by Marina Richterová, was applied on the nice cover below. Thank you very much Slavek !
To note these lime leaves (the tree symbol of Czech Republic) and this mention in Latin "Artifex Cælator Splendidus" ("An artist engraving beautifully" ?) on this cancellation... http://timbredujura.blogspot.com/2016/10/80th-birthday-of-famous-czech-engraver.html
--
Eric Contesse: http://timbredujura.blogspot.com/
--

Fotoreportáž z 80. výstavky Známkové tvorby v budově Hlavní pošty Praha 1 – 12. 10. 2016

V prostorách bývalé prodejny filatelie v prvním patře budovy Hlavní pošty Praha 1 (ochoz nad dvoranou) se ve středu 12. 10. 2016 uskutečnila 80. výstavka odboru známkové tvorby České pošty, s.p. Prohlédli jste si výtvarné návrhy, rytecké rozkresby a podklady pro tisk vydaných poštovních známek, FDC a razítek na FDC, které vyšly 12. 10. 2016. Autorem fotografií je Ing. Tomáš Chudoba... http://www.kf0015.cz/?p=42037  Na reprodukci ing. Jiří Řehola, zástupce ředitele odboru poštovních služeb a služeb informační společnosti Mnisterstva průmyslu a obchodu ČR.

Nabídka původního známkového návrhu - grafického listu České pošty

13.10.16

Proč zrovna vlhy? - proslov u příležitosti vydání známky 20 Kč

Kdybychom položili otázku, který náš opeřenec je nejkrásnější, většina lidí by pravděpodobně jmenovala ledňáčka. Snad ještě krásnější je ale jeho blízká příbuzná vlha. Jen není tak známá, protože je ještě vzácnější.  U nás se vyskytuje jen na  malém území v jižní Moravě. Nějaký čas naše území zcela opustila a její návrat na původní hnízdiště považují ornitologové za malý zázrak.

Vlhovití patří mezi nejkrásnější ptáky světa a vlha pestrá je náš nejskvostněji vybarvený pták. Tvarem těla se podobá vlaštovkám. Nepatří ale mezi pěvce. Patří mezi srostloprsté spolu s mandelíkem, dudkem a ledňáčkem.

Vlha svým vzhledem okouzlila již v dobách dřívějších řadu našich významných osobností, namátkou třeba spisovatelku Boženu Němcovou, nebo Karla Klostermanna.

Manžel Boženy Němcové, krom toho, že byl zaníceným vlastencem, byl i vášnivým nimrodem specializujícím se na lov ptáků.

A krom kvíčal, sluk, křepelek, nebo koroptví, které přinášel domů, dostával zálusk i na vlhy. Paní Božena mu v jednom z dopisů naléhavě ve verších píše:
Když na břehu říčním vidím vlhy,
zrak můj vždy vlhne.
Střílej si klidně do ptáků,
však pro Bůh do vlh ne!

Nutno podotknout, že Božena Němcová i Karel Klostermann byli výhradně prozaici. Ve své korespondenci nebo v denících rádi poškádlili i můzu poezie.

Je veřejným tajemstvím, že manželská věrnost naší paní Boženy Němcové nepatřila k jejím prioritám. Svou přízní zahrnovala řadu dalších vlastenců, svých obdivovatelů a ráno, mimo svého manžela, vlastence a buditele, často budila i jiné buditele.

V dopise přítelkyni Magdaleně Dobromile Rettigové píše: Co v životě již viděla jsem ptáků - malé, velké, štíhlé i robustní. Však teď, po letech, jsou vlhy, spolu s ledňáčky mému srdci nejmilší.

Těžko se dnes, po tolika letech dopátráme, které druhy opeřenců měla paní Božena na mysli. Pod dopisem je pouze douška:
Chlapů - těch mám plné zuby
raději teď pozoruji vlhy.

A výměnou za toto srdcervoucí vyznání poslala Magdalena Dobromila Rettigová Boženě Němcové pouze recept na tvarohový štrůdl! Působilo to spíše jako výsměch, protože to bylo v době, kdy Němcová neměla peněz ani na prostý chléb s uherským salámem, který tak milovala.

Vlhy nejčastěji spatříme v písčitém nebo hlinitém terénu, kde si vyhrabávají nory v příkrých stěnách pískoven, nebo v březích řek a terén jimi osídlený vypadá jako prostřílený kulemi velké ráže.

Kdo by tušil, že tento jev zaujme Jevtušenka - ruského básníka, který v jedné své básni píše:
Kolem břehů samé díry,
jako by tam byly sýry.

Zřejmě šlo o sýr ementálského typu, s kterým se, spolu s vlhami seznámil při studijním pobytu v jižní Francii, kde se vlhy hojně vyskytují.

Náš prozaik Karel Klostermann v jedné stati píše: Tohoto našeho nejskvostněji vyšňořeného ptáka nelze vůbec popsati. Nestačí sebedokonalejší obrázek nebo vycpanina. Je nutno viděti ho přímo v přírodě.

A jak byl v pozorování tohoto druhu důsledný vypovídají jeho verše:
Co jsem se napídil za ptáky,
s peřím v barvě duhy,
na nohou samé boláky a doma samé dluhy.
Co jsem se nadrápal do břehů
a jaké to byly šplhy!
Jen kvůli hnízdům těch ptáků,
kterým se říká vlhy.

Karel Klostermann byl dvakrát ženat. Místo suplenta na německé reálce v Plzni, nemohlo rodinu zabezpečit, zvláště, když se od roku 1888 začal intenzivně věnovat psaní románů. Aby jeho první žena rodinu finančně podpořila, nechala se zaměstnat ve Strakonicích v nočním podniku nevalné pověsti. Klostermann ale upřednosťoval svoje spisovatelské poslání a aktivity jeho první manželky mu nijak nevadili.

Moje žena šlape, přesto nám to klape. (Píše ve svém deníku).
Zase někde šuká, hlídám doma kluka. 

Přesto ale pošilhával po dívce ze sousedního statku, které poslal lístek s tímto textem:
Tvoje oči jsou dvě duhy
snad v nich občas sídlí vlhy.
A jako by Ti pod ňadry
dřímaly dvě koňadry.

Opět signál jeho obdivu k těmto ptákům, který naplno vyzněl až v roce 1909 kdy vyšel jeho román Vlhy na blatech.

Ano! Všudypřítomný tiskařský šotek způsobil, že kniha vyšla pod chybným názvem Mlhy na blatech. To byl již ale Klostemann vdovcem. Ovdověl v roce 1898 ve věku padesáti let a ještě téhož roku se oženil se zámožnou vdovou po továrníkovi, což ho do konce finančně zabezpečilo. Mohl se ale naplno věnovat psaní a pozorování vlh.

Jaromír Knotek 

11.10.16

Sběratel Collector's Fair 2016 in Prague : special cancellations (Stallone and Postcrossing) / Foire aux collectionneurs Sběratel 2016 : TAD spéciaux (Stallone et Postcrossing)

Comme pour les éditions précédentes, de nombreux souvenirs philatéliques spéciaux ont été mis en circulation à l'occasion de la 19ème édition de la foire internationale "Sběratel" organisée à Prague du 8 au 10 septembre 2016.
Pour rappel, Sběratel est considérée comme la plus importante rencontre de collectionneurs en Europe centrale et orientale, consacrée bien sûr aux timbres mais aussi aux cartes postales, aux affiches, aux pièces de monnaie, aux cartes de téléphone ou aux minéraux.
Merci beaucoup Slavek pour ces 3 plis spéciaux envoyée depuis cette foire internationale ! ... http://timbredujura.blogspot.com/2016/10/sberatel-collectors-fair-2016-in-prague.html
--
As in previous editions, many special philatelic items were put into circulation on the occasion of the 19th edition of the international collector's fair Sběratel held in Prague from 8 to 10 September 2016.
As a reminder, Sběratel is considered as the largest gathering of collectors in Central and Eastern Europe, devoted of course to stamps but also to postcards, posters, coins, phonecards or minerals.
Thank you very much Slavek for these 3 special covers sent from this international fair ! ... http://timbredujura.blogspot.com/2016/10/sberatel-collectors-fair-2016-in-prague.html
--
Eric Contesse: http://timbredujura.blogspot.com/
--

Stamps of the "Great Musicians" set on FDCs from Kyrgyzstan (KEP) / Timbres de la série "Grands musiciens" sur FDCs du Kirghizstan (KEP) / Série "Velcí muzikanti" s Antonínem Dvořákem

Le 8 septembre 2016, la Kyrgyz Express Post (KEP), le 2ème opérateur postal désigné (l'autre étant la poste kirghize) du Kirghizstan, a mis en circulation une très jolie série (4 timbres) consacrée à de grands musiciens et compositeurs ayant marqué le 18ème, 19ème et 20ème siècle : Wolfgang Amadeus Mozart (225ème anniversaire de sa mort), Antonín Dvořák (175ème anniversaire de sa naissance), Serge Prokofiev (125ème anniversaire de sa naissance) et Yehudi Menuhin (100ème anniversaire de sa naissance).
Ces 4 timbres (tirage : 8000 chacun), conçus par Vladimir Melnic et imprimés en Moldavie par Nova Imprim, ont été émis chacun en feuillet composé de 4 timbres + 2 vignettes centrales illustrant des lieux emblématiques où leurs plus grandes oeuvres respectives ont été interprétées : opéra d'état de Vienne (Mozart), opéra d'état de Prague (Dvořák), théâtre Mariinsky (Prokofiev) et Carnegie Hall (Menuhin)... http://timbredujura.blogspot.com/2016/10/stamps-of-great-musicians-set-on-fdcs.html
--
On September 8, 2016, the Kyrgyz Express Post (KEP), the second designated postal operator (the other one being the Kyrgyz Post) of Kyrgyzstan, has released a beautiful series (4 stamps) dedicated to great musicians and composers having marked the 18th, 19th and 20th century : Wolfgang Amadeus Mozart (225th anniversary of his death), Antonín Dvořák (175th anniversary of his birth), Sergei Prokofiev (125th anniversary of his birth) and Yehudi Menuhin (100th anniversary of his birth).
These 4 stamps (print run : 8,000 each), designed by Vladimir Melnic and printed in Moldova by Nova Imprim, were issued each in sheetlet consisting of 4 stamps + 2 central vignettes showing emblematic places where their greatest respective works have been performed : Vienna state opera (Mozart), Prague state opera (Dvořák), Mariinsky Theatre (Prokofiev) and Carnegie Hall (Menuhin)... http://timbredujura.blogspot.com/2016/10/stamps-of-great-musicians-set-on-fdcs.html
--
Eric Contesse: http://timbredujura.blogspot.com/
--

09.10.16

UNESCO World Heritage sites on new Czech stamps / Sites du Patrimoine mondial de l'UNESCO sur nouveaux timbres tchèques

12 sites de République Tchèque sont actuellement inscrits au Patrimoine mondial de l'UNESCO, 2 d'entre eux étant à l'honneur dans une nouvelle série émise le 7 septembre 2016 : le centre historique de Prague et le paysage culturel de Lednice-Valtice.
Ces 2 timbres, imprimés en feuille de 25 timbres et conçus à partir de photographies de Libor Sváček, figurent sur les 2 FDC officiels ci-dessous (tirage : 4000 chacun), avec TAD respectifs de Prague et Lednice. 
Les illustrations à gauche (conception : Jan Kavan, gravure : Miloš Ondráček) évoquent différents éléments architecturaux caractéristiques des 2 sites... http://timbredujura.blogspot.com/2016/10/unesco-world-heritage-sites-on-new.html
--
12 sites of Czech Republic are currently part of UNESCO World Heritage, two of them being in the spotlight in a new stamp series issued on September 7, 2016 : the Historic centre of Prague and the Lednice-Valtice cultural landscape.
These two stamps, printed in sheet of 25 stamps and designed from photographs by Libor Sváček, appear on the two official FDC below (print run : 4,000 each), with respective cancellations from Prague and Lednice.
The illustrations on the left (design : Jan Kavan, engraving : Miloš Ondráček) evoke different architectural elements of the two sites... http://timbredujura.blogspot.com/2016/10/unesco-world-heritage-sites-on-new.html
--
Eric Contesse: http://timbredujura.blogspot.com/
--

06.10.16

Nová dopisnice s přítiskem: Berlín 2016

Nová známka 0908: Vlha pestrá

Nové známky 0906 a 0907: Boj o českou státnost 1916

Pozvánka na 80. výstavku Známkové tvorby

Srdečně Vás zveme na 80. výstavku Známkové tvorby České pošty, s.p., která bude pořádána tradičně v den vydání nových poštovních známek, ve středu 12. října 2016 – v prostorách bývalé prodejny filatelie v prvním patře budovy Hlavní pošty Praha 1, Jindřišská 14 (ochoz nad dvoranou – jako obvykle). Budete mít výjimečnou možnost si zde prohlédnout výtvarné návrhy, podklady pro tisk a imprimatur vydaných poštovních známek, FDC a razítek na FDC, které vychází 12. 10. 2016. 
U přepážek č. 29/30 si můžete od 08:00 do 18:00 hod. zakoupit materiál pro následnou autogramiádu.
--
Program:
13:00 hod. otevření výstavky pro veřejnost
15:00 hod. zahájení s autory – představení nových známek a celin
- Příležitostná známka „Železné hory - CHKO“, nominální hodnota 16,- Kč, autor Adolf Absolon, rytec FDC Martin Srb. 
- Aršík „Boj o Českou státnost 1916“, nominální hodnota 54,- Kč (2 x 27,- Kč), autor Jan Maget, rytec FDC Václav Fajt. 
- Výplatní známka „Vlha pestrá“, nominální hodnota 20,- Kč, autoři Jaromír a Libuše Knotkovi.
16:30 hod. ukončení akce
Účast přislíbili všichni výtvarníci i rytci. 
Již tradičním hostem bude zástupce PTC Praha, a.s. 
Prosíme, pro autogramiádu si nachystejte pouze materiály, které byly v den výstavky vydány a přizpůsobte jejich počet tak, aby se dostalo na všechny, tzn. na osobu maximálně 10 ks k podpisu od jednoho autora! 
Marie Chábová
vedoucí oddělení v provozu
Prodejna známkové tvorby
Jindřišská 14, Praha 1