23. 6. 2017

Fotoreportáž z 89. výstavky Známkové tvorby – 21. 6. 2017

V prostorách bývalé prodejny filatelie v prvním patře budovy Hlavní pošty Praha 1 (ochoz nad dvoranou) se ve středu 21. 6. 2017 uskutečnila 89. výstavka odboru známkové tvorby České pošty, s.p. 
Prohlédli jste si výtvarné návrhy, rytecké rozkresby a podklady pro tisk vydaných poštovních známek, FDC, razítek na FDC, které vyšly 21. 6. 2017. Autorem fotografií je Ing. Tomáš Chudoba.
Celá fotoreportáž: https://www.kf0015.cz/?p=46467

18. 6. 2017

Nový PLZ 74: 95 let Klubu filatelistů SČF 06-5 Kroměříž

Pamětní list známkové tvorby číslo PLZ 74, jejímž námětem je  příležitostná známka 0794 "Umění: Max Švabinský", nominále 35,- Kč a pamětní razítko "95 let Klubu filatelistů SČF 06-5 Kroměříž", s datem 21. 6. 2017. Autor návrhu pamětního razítka: KF 06-5.
Číslování PLZ od 00156001 — 00157800. Náklad 1800 ks. Cena 30 Kč.
B. J.

Pozvánka na 89. výstavku Známkové tvorby - ve středu 21. 6. 2017

Srdečně Vás zveme na 89. výstavku Známkové tvorby České pošty, s.p., která bude pořádána tradičně v den vydání nových poštovních známek, ve středu 21. června 2017 – v prostorách bývalé prodejny filatelie v prvním patře budovy Hlavní pošty Praha 1, Jindřišská 14 (ochoz nad dvoranou). Budete mít výjimečnou možnost si zde prohlédnout výtvarné návrhy, podklady pro tisk a imprimatur vydaných poštovních známek, FDC a razítek na FDC, které vycházejí 21. 6. 2017. 
U přepážek č. 29/30 si můžete od 08:00 do 18:00 hod. zakoupit materiál pro následnou autogramiádu.
--
Program:
13:00 hod. otevření výstavky pro veřejnost
15:00 hod. zahájení akce
15:05 hod. zahájení s autory – představení nových známek a celin
- Příležitostná známka „Moravské zemské muzeum v Brně“, nominální hodnota 20,- Kč, autor Antonín Odehnal († 20. 4. 2017), rytec Jaroslav Tvrdoň. 
- Příležitostná známka „Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě“, nominální hodnota 16,- Kč, autor Jan Kavan, rytec Miloš Ondráček.
- Výplatní písmenová známka „Potrubní pošta“, nominální hodnota A (16,- Kč), zpracováno volně podle autorské kresby Dušana Kállaye, rytec FDC Miloš Ondráček.
16:30 hod. ukončení akce
Účast přislíbili: Jan Kavan a Jaroslav Tvrdoň. 
Tradičními hosty budou zástupci Poštovní tiskárny cenin Praha, a.s.
--
Prosíme, pro autogramiádu si nachystejte pouze materiály, které byly v den výstavky vydány a přizpůsobte jejich počet tak, aby se dostalo na všechny, tzn. na osobu maximálně 10 ks k podpisu od jednoho autora! 
--
Marie Chábová
vedoucí oddělení v provozu
Prodejna známkové tvorby
Jindřišská 14, Praha 1

Nové obrazové dopisnice: Historické poštovní budovy 2017

Nová známka: 0935 - 130 let pražské potrubní pošty

Nová známka: 0934 - Přesunutý kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě

Nová známka: 0933 - Moravské zemské muzeum v Brně

Filatelie 6/2017

Tribute to sculptor Jeanne Bardey on FDC from Lyon, France / Hommage à la sculptrice Jeanne Bardey sur FDC de Lyon

L'année 2017 marque le centenaire de la mort d'Auguste Rodin en France, un anniversaire commémoré en particulier par Phil@poste avec un timbre émis au cours du 2ème semestre 2017.
En attendant, une de ses disciples, élèves (et amantes ?), Jeanne Bardey (1872-1954) est à l'honneur à travers un timbre de la série artistique mis en circulation le 6 juin 2017 à l'occasion du 145ème anniversaire de sa naissance.
Ce timbre (1,70€, tirage : 800010), créé et gravé par Pierre Albuisson, représente une tête de femme en bronze ("Tête de la Chasteté"), œuvre de Jeanne Bardey créée avant 1914, faisant partie des collections du musée d'Orsay à Paris depuis 1979.
Je m'interroge sur l'utilité ou l'intérêt d'avoir choisi de représenter cette sculpture (hauteur : 8,5 cm) avec une partie de son socle en marbre vert sur ce timbre ? http://timbredujura.blogspot.com/2017/06/tribute-to-sculptor-jeanne-bardey-on.html
--
The year 2017 marks the centenary of the death of Auguste Rodin in France, an anniversary commemorated in particular by Phil@poste with a stamp issued during the second half of 2017.
Meanwhile, Jeanne Bardey (1872-1954), one of his disciples, students (and lovers ?), is in the spotlight through a stamp being part of the "Arts" series, put into circulation on June 6, 2017 on the occasion of the 145th anniversary of her birth.
That stamp, created and engraved by Pierre Albuisson, is featuring a bronze woman's head ("Tête de la Chasteté"), a work by Jeanne Bardey, created before 1914, which is part of the collections of the Musée d'Orsay in Paris since 1979.
I wonder about the utility or the interest of having chosen to represent this sculpture (height : 8.5 cm) with a part of its green marble base on that stamp? http://timbredujura.blogspot.com/2017/06/tribute-to-sculptor-jeanne-bardey-on.html
--
Eric Contesse: http://timbredujura.blogspot.com/
--

Vlastní známky z Lipna

Děkujeme za hezkou ukázku zdomácnění vlastních známek. Tato je z lipenské Stezky korunami stromů. Vlastní známky již vydali dvakrát a zřejmě zájem neochabuje.
B. J.

75th anniversary of Operation Anthropoid - special Czech slogan cancellation / 75ème anniversaire de l'Opération Anthropoid - flamme spéciale tchèque

... Ce 27 mai 1942, la voiture Mercedes-Benz 320 de Heydrich fut attaquée par des membres tchèques du groupe Anthropoid, les parachutistes Jozef Gabčík et Jan Kubiš. Le pistolet mitrailleur de Gabčík s'enraya et Kubiš dut lancer une grenade qui tomba à côté de la voiture mais blessa toutefois Heydrich, qui mourut 8 jours plus tard.
La voiture accidentée d'Heydrich (conservée aujourd'hui au musée d'histoire militaire de Prague) est représentée sur cette flamme spéciale (ainsi qu'une cible et 2 parachutes), appliquée sur cette intéressante lettre ci-dessus. Merci beaucoup Slavek !
Le timbre ci-dessus (13 CZK), émis le 5 novembre 2014, commémore deux anniversaires : le 75ème anniversaire du 17 novembre 1939 (fermeture des universités par Hitler suite à une manifestation d'étudiants contre le régime Nazi) et le 25ème anniversaire de la Révolution de velours du 17 novembre 1989... http://timbredujura.blogspot.com/2017/06/75th-anniversary-of-operation_16.html
--
.. On May 27, 1942, Heydrich's car (a Mercedes-Benz 320) was attacked by Czech members of the Anthropoid group, paratroopers Jozef Gabčík and Jan Kubiš. The Sten gun used by Gabčík jammed and a grenade was then tossed by Kubiš that fell off the car but nevertheless wounded Heydrich, who died eight days later.
Heydrich's rugged car (exhibited today in the Museum of Military History in Prague) is featured on this special slogan cancellation (as well as a target and 2 parachutes), applied to this interesting letter above. Thank you very much Slavek!
The stamp above (13 CZK), issued on November 5, 2014, commemorated two anniversaries : the 75th anniversary of November  17th 1939 (closure of universities by Hitler after a student demonstration against the Nazi regime) and the 25th anniversary of the Velvet Revolution of November 17th, 1989... http://timbredujura.blogspot.com/2017/06/75th-anniversary-of-operation_16.html
--
Eric Contesse: http://timbredujura.blogspot.com/
--

Poštovní noviny č. 12 / 16. 6. 2017

Celostátní sraz hasičů s výstavou hasičské techniky

Příležitostné razítko k výstavě hasičské techniky a tematiky v Litoměřicích. Děkujeme za zaslanou ukázku a prošlou příležitostnou celistvost.
B. J.

16. 6. 2017

75. výročí Operace Anthropoid

Ve středu 17. května vyšel příležitostný poštovní aršík připomínající 75. výročí operace Anthropoid. Námětem poštovní známky je Heydrichův vůz zničený výbuchem Kubišovy bomby plněné plastickou trhavinou. Dále autor na známku ztvárnil ležící Gabčíkův samopal. Výtvarný návrh známky provedl Karel Zeman...  http://cartesmaximum.blogspot.cz/2017/06/75-vyroci-operace-anthropoid.html

--
Pavel Kancnýř: http://cartesmaximum.blogspot.cz/
--

V Kořenově oslaví "Sedma" stoleté narozeniny. Zatopí pod kotlem

Parní lokomotiva "Sedma" 354.7152 letos oslaví 100. narozeniny v Kořenově. Ve čtvrtek večer přijela přes Prahu z Rakovnicka a dnes už bude vozit pasažéry z Kořenova do Harrachova se soupravou prvorepublikových vozů z 20. a 30. let, v Kořenově je na celý den připraven bohatý doprovodný program.
Zdroj: http://jablonecky.denik.cz/zpravy_region/v-korenove-oslavi-sedma-stolete-narozeniny-zatopi-pod-kotlem-20170616.html
Video s pozvánkou ředitele Poštovního muzea Jiřího Střechy: http://jablonecky.denik.cz/galerie/parni-lokomotiva-sedma-354-7152.html?mm=7836839&back=3636549451-444-10

12. 6. 2017

75th anniversary of Operation Anthropoid - special Czech postmark / 75ème anniversaire de l'Opération Anthropoid - TAD spécial tchèque

Il y a 75 ans (le 25 mai 1942), la résistance tchécoslovaque réalisait une des opérations les plus marquantes de la résistance à l'occupant allemand, appelée "Opération Anthropoid".
Deux de ses membres, Jan Kubiš et Jozef Gabčík, parvenaient en effet à assassiner le haut dignitaire nazi Reinhard Heydrich, protecteur de la Bohême-Moravie et l'un des principaux organisateurs de la "solution finale" contre les juifs.
Les représailles allemandes furent terribles pour la population tchèque avec en particulier les 2 villages de Lidice et Ležáky qui furent rasés en juin 1942 et leurs habitants exécutés ou déportés dans des camps de concentration.
La République tchèque commémore cette année ces événements qui ont permis de montrer au monde entier que les Tchécoslovaques étaient loin d'être passifs face à la barbarie nazie... http://timbredujura.blogspot.com/2017/06/75th-anniversary-of-operation_11.html
--
75 years ago (it was on May 25, 1942), the Czechoslovak Resistance carried out one of the most prominent operations of Resistance against the German occupation, called "Operation Anthropoid".
Two of its members, Jan Kubiš and Jozef Gabčík, indeed succeeded in assassinating the high-ranking Nazi dignitary Reinhard Heydrich, protector of Bohemia-Moravia and one of the main organizers of the "final solution" against the Jews.
German reprisals were terrible for the Czech population, especially in the two villages of Lidice and Ležáky which were razed in June 1942 and their inhabitants executed or deported to concentration camps.
Czech Republic is commemorating these events this year, which showed to the world that the Czechoslovaks were far from being passive facing Nazi barbarism... http://timbredujura.blogspot.com/2017/06/75th-anniversary-of-operation_11.html
--
Eric Contesse: http://timbredujura.blogspot.com/
--

10. 6. 2017

Změna prodejní doby prodejny Známkové tvorby

Prodejna Známkové tvorby v hale pošty Praha 1, přepážka č. 30 bude ve dnech 13. 6. - 16. 6. 2017 (úterý až pátek) otevřena 10:00 – 13:00 // 13:30 - 16:00 hod. Přepážka č. 29 bude z důvodu čerpání dovolené v tyto dny uzavřena. Abonenti přepážky č. 29 budou mít svůj materiál k dispozici u přepážky č. 30. Od pondělí 19. 6. 2017 bude opět otevřeno pondělí – pátek od 08:00 do 18:00 hod.
--
Marie Chábová
vedoucí oddělení v provozu
Prodejna známkové tvorby
Jindřišská 14, Praha 1

Česko-německá filatelistická výstava 1. stupně SČF - Sběratel 8.-9. září 2017

8. 6. 2017

Fotoreportáž z 88. výstavky Známkové tvorby České pošty – 7. 6. 2017

V prostorách bývalé prodejny filatelie v prvním patře budovy Hlavní pošty Praha 1 (ochoz nad dvoranou) se ve středu 7. 6. 2017 uskutečnila 88. výstavka Známkové tvorby České pošty, s.p. Prohlédli jste si výtvarné návrhy, rytecké rozkresby a podklady pro tisk vydaných poštovních známek, FDC, razítek na FDC, novou dopisnici, autorský tisk a první vlaštovku - rozšířenou textovou a obrazovou přílohu s nesloženým sešitkem Svět na kolejích. Všechny materiály vyšly 7. 6. 2017. Autorem fotografií je Ing. Tomáš Chudoba: https://www.kf0015.cz/?p=46091