23. 5. 2017

EUROPA 2017 (Castles) stamp on FDC from Czech Republic / Timbre EUROPA 2017 (Châteaux) sur FDC de République Tchèque

Pour illustrer son timbre EUROPA mis en circulation le 3 mai 2017, la poste tchèque a choisi une jolie vue du château de Frýdlant situé dans le nord du pays, près de la frontière polonaise.
Ce château, un des sites historiques les plus visités du pays, est composé d'un château médiéval (milieu du 13ème siècle) avec une imposante tour (la partie visible sur ce timbre) et d'une partie résidentielle datant de la Renaissance (conçue par Marco Spazzio di Lancio), marquée par Albrecht von Wallenstein (1583-1634), homme de guerre de la noblesse de Bohême, et la période de la guerre de Trente Ans.
Le château fort, remanié à la Renaissance, a été ouvert au public dès 1801, devenant le plus ancien château-musée d'Europe centrale (des armes datant du 12ème siècle à la 1ère guerre mondiale y sont exposées)... http://timbredujura.blogspot.com/2017/05/europa-2017-castles-stamp-on-fdc-from_23.html
--
To illustrate its EUROPA stamp put into circulation on May 3, 2017, the Czech Post chose a beautiful view of the Frýdlant Castle located in the north of the country, near the Polish border.
This castle, one of the most visited historical sites in the country, is made up of a medieval castle (mid-13th century) with an imposing tower (the visible part on that stamp) and a residential part dating from the Renaissance (designed by Marco Spazzio di Lancio), marked by Albrecht von Wallenstein (1583-1634), a warrior of the nobility of Bohemia, and the period of the Thirty Years' War.
The castle, remodeled in the Renaissance period, was opened to the public in 1801, becoming the oldest castle-museum in Central Europe (weapons from the 12th century to the 1st World War are exhibited)... http://timbredujura.blogspot.com/2017/05/europa-2017-castles-stamp-on-fdc-from_23.html
--
Eric Contesse: http://timbredujura.blogspot.com/
--

Galerie Dobřichovice: Petr Ptáček - obrazy a grafika

21. 5. 2017

Poštovní muzeum Vyšší Brod: "Holubí pošta" a "Oldřich Kulhánek"

"300 years of the birth of Maria Theresa of Austria" stamp on Czech FDC / Timbre "300 ans de la naissance de Marie-Thérèse d'Autriche" sur FDC tchèque

Marie-Thérèse d'Autriche (1717-1780), archiduchesse, reine de Hongrie et de Bohême, impératrice consort du Saint Empire romain germanique, est considérée aujourd'hui comme une figure positive du roman national autrichien, passée à la postérité comme étant une réformatrice talentueuse ayant modernisé le royaume, uniformisé sa législation, introduit un code pénal ou mis en place des réformes dans le domaine de l'éducation.
Surnommée parfois "la première Dame de fer", Marie-Thérèse est également parfois considérée comme une femme de pouvoir froide et sans pitié, ayant entrepris des actions discutables envers les juifs ou les jésuites... http://timbredujura.blogspot.com/2017/05/300-years-of-birth-of-maria-theresa-of.html
--
Maria Theresa of Austria (1717-1780), Archduchess, Queen of Hungary and Bohemia, Empress of the Holy Roman Empire, is today considered as a positive figure in the Austrian national novel, passed down to posterity as a talented reformer who has modernized the kingdom, standardized its legislation, introduced a penal code or introduced reforms in the field of education.
Sometimes called "the First Iron Lady", Maria Theresa is also sometimes considered as a woman of cold and pitiless power, having undertaken questionable actions towards the Jews or the Jesuits...  http://timbredujura.blogspot.com/2017/05/300-years-of-birth-of-maria-theresa-of.html
--
Eric Contesse: http://timbredujura.blogspot.com/
--

Filatelie 5/2017

Poštovní noviny číslo 10 / 19. 5. 2017

19. 5. 2017

Tribute to gymnast Věra Čáslavská - special Czech postmark / Hommage à la gymnaste Věra Čáslavská - TAD spécial tchèque

... A noter ce TAD spécial, mis en circulation entre le 3 et le 5 mai 2017 par le bureau principal de Prague 1, montrant la gymnaste lors d'un exercice au sol ou à la poutre.
Également conçu par Zdeněk Netopil, ce TAD est très proche de l'oblitération Premier Jour... http://timbredujura.blogspot.com/2017/05/tribute-to-gymnast-vera-caslavska.html
--
To note this special postmark, put into circulation from 3 to 5 May 2017 by the main post office of Prague 1, showing the gymnast during a floor (or balance beam) exercise.
Also designed by Zdeněk Netopil, this postmark is very close to the First Day cancellation... http://timbredujura.blogspot.com/2017/05/tribute-to-gymnast-vera-caslavska.html
--
Eric Contesse: http://timbredujura.blogspot.com/
--

18. 5. 2017

Více než dvacet kombinací? Anthropoid

Je to otázka ryze filatelistická a současně hypotetická. Kolik sběratelů uvažuje takto maximalisticky, aby na celistvosti (dopise nebo dopisnici s "dofrankovanými" známkami) využila v reálném poštovním tarifu všechny možné varianty, které nabízí aršík 75. výročí Operace Anthropoid? Tarif 46 Kč je pro zapsané (doporučené) zásilky od 50 do 100 gr v tuzemsku.
Přesto takoví jsou a velmi děkujeme za ukázku!
B. J.

Lidovky.cz: Pošta vydala známku připomínající 75 let od operace Anthropoid

Česká pošta vydala známku k připomenutí 75 let od operace Anthropoid, při které českoslovenští výsadkáři Jan Kubiš a Jozef Gabčík provedli atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Známka zobrazuje Heydrichův mercedes zničený výbuchem, Gabčíkův samopal a granát s plastickou trhavinou a je tak v pořadí třetí známkou, kterou pošta tuto událost z 27. května 1942 připomíná.
Autorem nové známky je výtvarník a medailér Karel Zeman (na reprodukci ČTK, viz článek na lidovky.cz níže) a na její přípravě spolupracovalo několik odborníků, mezi nimi i ředitel Vojenského historického ústavu Praha Aleš Knížek nebo kurátor Poštovního muzea Jan Kramář... Foto ČTK a celý text: http://relax.lidovky.cz/posta-vydala-znamku-pripominajici-75-let-od-operace-anthropoid-p6u-/zajimavosti.aspx?c=A170517_133355_ln-zajimavosti_ELE

Fotoreportáž z 87. výstavky v budově Hlavní pošty Praha 1 – 17. 5. 2017

Ing. Miroslav Krejčík předseda představenstva a ředitel PTC Praha a.s. (dříve ředitel Vojenského zpravodajství s hodností brigádního generála) hovoří na výstavce mj. k vojenské operaci Anthropoid.
--
V prostorách bývalé prodejny filatelie v prvním patře budovy Hlavní pošty Praha 1 (ochoz nad dvoranou) se ve středu 17. 5. 2017 uskutečnila již 87. výstavka oddělení Známkové tvorby České pošty, s.p.
Karolína Zemenčíková – šéfredaktorka NEWSLETTER PTC Praha, a.s.
Kdo přišel, prohlédl si výtvarné návrhy, rytecké rozkresby a podklady pro tisk vydaných poštovních známek, FDC a razítek na FDC, které vyšly 17. 5. 2017. Návštěvníků bylo, vzdor velmi teplému prostředí více než 80 z celé republiky. Autorem fotografií je Ing. Tomáš Chudoba. Všechny fotografie: https://www.kf0015.cz/?p=45655
--
KF OO-15 Praha, Klub filatelistů - sběratelů specializovaných oborů: https://www.kf0015.cz/
--

17. 5. 2017

Tribute to gymnast Věra Čáslavská on FDC from Czech Republic / Hommage à la gymnaste Věra Čáslavská sur FDC tchèque

Le 12 septembre 2016 eurent lieu dans le bâtiment historique du théâtre national de Prague, les funérailles de Věra Čáslavská (née en 1942) considérée comme la plus grande gymnaste tchécoslovaque de l'histoire.
Le 3 mai 2017, la poste tchèque a mis en circulation un timbre (16 CZK) consacré à Věra Čáslavská, conçu par Zdeněk Netopil à partir d'un joli portrait datant de sa période d'activité au milieu des années 1960 (à noter le blason de la Tchécoslovaquie sur son épaule gauche).
Un grand merci Bret pour ce FDC officiel (tirage : 4700), avec TAD de Prague et gravure (par Bohumil Šneider) montrant la gymnaste à la poutre, concernant ce joli timbre ! ... http://timbredujura.blogspot.com/2017/05/tribute-to-gymnast-vera-caslavska-on.html
--
On September 12, 2016 took place, in the historical building of the National Theatre in Prague, the official funeral ceremony of Věra Čáslavská (born in 1942), considered as the greatest Czechoslovak gymnast in history.
On May 3, 2017, the Czech Post issued a stamp (16 CZK) dedicated to Věra Čáslavská, designed by Zdeněk Netopil from a beautiful portrait dating back to her period of activity in the mid-1960s (to note the coat of arms of Czechoslovakia on her left shoulder).
A big thank you Bret for this official FDC (print run : 4,700), with cancellations from Prague and engraving (by Bohumil Šneider) showing the gymnast in the balance beam exercise, regarding this nice stamp! ... http://timbredujura.blogspot.com/2017/05/tribute-to-gymnast-vera-caslavska-on.html
--
Eric Contesse: http://timbredujura.blogspot.com/
--

14. 5. 2017

Pozvánka na 87. výstavku Známkové tvorby

Srdečně Vás zveme na 87. výstavku Známkové tvorby České pošty, s.p., která bude pořádána tradičně v den vydání nových poštovních známek, ve středu 17. května 2017 – v prostorách bývalé prodejny filatelie v prvním patře budovy Hlavní pošty Praha 1, Jindřišská 14 (ochoz nad dvoranou – jako obvykle). Budete mít výjimečnou možnost si zde prohlédnout výtvarné návrhy, podklady pro tisk a imprimatur vydaných poštovních známek, FDC a razítek na FDC, které vychází 17. 5. 2017. 
U přepážek č. 29/30 si můžete od 08:00 do 18:00 hod. zakoupit materiál pro následnou autogramiádu.
--
Program:
10:00 hod. otevření výstavky pro veřejnost
15:00 hod. zahájení komentované akce nad artefakty přípravy a polygrafické výroby nových poštovních známek, FDC a razítek
15:05 hod. zahájení s autory – představení nových známek a celin
- Příležitostná známka - aršík „75. výročí operace Anthropoid“, nominální hodnota 46,- Kč, autor Karel Zeman, rytec Jaroslav Tvrdoň. 
- Příležitostná známka „Pražský hrad: Paolo Veronese – Sv. Kateřina Alexandrijská s andělem“, nominální hodnota 32,- + 32,- Kč (soutisk 2x2 zn. černobílé a pětibarevné na UTL), rytec Miloš Ondráček. 
16:30 hod. ukončení akce
--
Účast přislíbili: Karel Zeman a Jaroslav Tvrdoň. Omlouvá se Miloš Ondráček. 
Tradičními hosty budou zástupci výroby a tisku PTC Praha, a.s.
Prosíme, pro autogramiádu si nachystejte pouze materiály, které byly v den výstavky vydány a přizpůsobte jejich počet tak, aby se dostalo na všechny, tzn. na osobu maximálně 10 ks k podpisu od jednoho autora! 
--
Marie Chábová
vedoucí oddělení v provozu
Prodejna známkové tvorby
Jindřišská 14, Praha 1

Nová dopisnice: Bratislavské zberatelské dni 2017

EUROPA 2017, Empress Maria Theresa and gymnast Věra Čáslavská on Czech cover / EUROPA 2017, Marie-Thérèse d'Autriche et la gymnaste Věra Čáslavská sur lettre tchèque

Le 3 mai 2017, la poste tchèque a mis en circulation 3 nouveaux timbres consacrés respectivement au château de Frýdlant (timbre EUROPA 2017), au 300ème anniversaire de la naissance de l'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche (1717-1780) et à Věra Čáslavská (1942-2016), gloire de la gymnastique tchécoslovaque, 7 fois championne olympique (aux jeux de 1964 et 1968).
Bret a eu la gentillesse de m'envoyer cette splendide lettre, envoyée en recommandé de Prague le 1er jour d'émission, affranchie avec ces 3 nouveaux timbres dont je reparlerai plus en détail dans un prochain article sur ce blog... http://timbredujura.blogspot.com/2017/05/europa-2017-empress-maria-theresa-and.html
--
On May 3, 2017, the Czech Post issued three new stamps dedicated respectively to the Frýdlant Castle (EUROPA 2017 stamp), the 300th anniversary of the birth of Empress Maria Theresa of Austria (1717-1780) and to Věra Čáslavská (1942-2016), the glory of Czechoslovak gymnastics, 7 times Olympic champion (at the 1964 and 1968 games).
Bret was kind enough to send me this beautiful letter, sent by registered mail from Prague on the first day of issue, franked with these three new stamps about which I will write in more detail in a future article on this blog... http://timbredujura.blogspot.com/2017/05/europa-2017-empress-maria-theresa-and.html
--
Eric Contesse: http://timbredujura.blogspot.com/
--

11. 5. 2017

Nové známky: 0926-0927 - Pražský hrad - Paolo Veronese: Sv. Kateřina s andělem

 

Nový aršík: A0925 - 75. výročí operace Anthropoid

Oznámení Známkové tvorby o změně pracovní doby

Prodejna Známkové tvorby v hale pošty Praha 1, přepážka č. 29 bude ve dnech 15. 5. - 16. 5. 2017 (pondělí a úterý) otevřena 10:00 – 13:00 // 13:30 - 16:00 hod. Přepážka č. 30 bude z důvodu čerpání dovolené v tyto dny uzavřena. Abonenti přepážky č. 30 budou mít svůj materiál k dispozici u přepážky č. 29. Od středy 17. 5. 2017 bude otevřeno 08:00 – 18:00 hod.

Pozvánka: Den otevřených dveří SPU Brno 02

Kde: Heršpická 875/6a,  655 02 Brno 02; Kdy: Sobota 20. května 2017, 12:00 – 18:00,  pro zaměstnance ČP již od 10:00 hod.
Co vás čeká? Příležitostná přepážka, komentovaná prohlídka objektu a vozového parku, pamětní listy, včetně příležitostného razítka, videoprojekce, koutek pro děti,  doplňková výstava o výstavbě centra, filatelistický koutek s výstavou známek. Hudební skupina „Přistav“. Historické vagony vlakové pošty na hlavním nádraží v Brně.
Kyvadlová doprava mezi hlavním nádražím – pošta Brno 2 a SPU Brno 02 zajištěna.

V. Soukup: Celiny Bratislavského vydání - specializace, poštovní použití

V úterý dne 16. 5. se uskuteční přednáška Vladimíra Soukupa  „Celiny Bratislavského vydání - specializace, poštovní použití“. Přednáška začíná v 17 hodin v prostorách Domu Filatelie, Klimentská 6, Praha 1. Hosté jsou samozřejmě vždy vítáni. Těšíme se na Vaši účast.
Za KF-00-65 Vladimír Münzberger