19. 2. 2017

"Bohemian Crown Jewels - Praga 2018" stamp on Czech FDC / Timbre "Joyaux de la couronne de Bohême - Praga 2018" sur FDC tchèque

Du 15 au 18 août 2018, l'exposition philatélique mondiale "Praga 2018" sera organisée à Prague, 10 ans après la précédente exposition "Praga 2008".
Organisée sous le patronage de la FIP, cette exposition coïncidera avec de nombreux anniversaires : 100 ans de la création de la République tchécoslovaque, 100 ans du premier timbre tchécoslovaque, 100 ans de la création du Musée de la Poste à Prague, 100 ans de la fin de la Première Guerre mondiale et 25 ans de la création de la République tchèque !
Comme ce fut le cas pour "Praga 2008", la poste tchèque a prévu des émissions de timbres pour annoncer cet évènement dont le premier, émis le 20 janvier 2017, consacré aux joyaux de la couronne de Bohême... 
... Ce timbre autocollant a été émis dans un carnet de 8 timbres (intérieur ci-dessus, couverture ci-dessous), imprimé à 60000 exemplaires.
Cette couronne de saint Venceslas a été créé en 1346 à la demande de Charles IV pour son couronnement, fabriquée à partir d'or pur (2,5 kg) et ornée de pierres précieuses et de perles.
Ces joyaux de la couronne de Bohême sont conservés dans la chapelle Saint-Venceslas de la cathédrale Saint-Guy (porte verrouillée par 7 serrures) et ne sont présentés au public qu'en de très rares occasions. Une réplique de la couronne est toutefois exposée dans la salle Vladislav du château de Prague... http://timbredujura.blogspot.com/2017/02/bohemian-crown-jewels-praga-2018-stamp.html
--
From 15 to 18 August 2018, the World Stamp Exhibition "Praga 2018" will be held in Prague, 10 years after the previous "Praga 2008" exhibition.
Organized under the FIP patronage, this exhibition will coincide with many anniversaries : 100 years of the establishment of the Czechoslovak Republic, 100 years of the issue of first Czechoslovak stamp, 100 years of the creation of the Postal Museum in Prague, 100 years of the end of the First World War and 25 years of the establishment of the Czech Republic !
As it was the case for "Praga 2008", the Czech Post has planned to issue stamps to announce this event, the first of which, issued on January 20, 2017, being devoted to the Bohemian Crown Jewels... 
... This self-adhesive stamp has been issued in a booklet of 8 stamps (inside view above, cover below), printed at 60,000 copies.
This crown of Saint Wenceslas was created in 1346 at the request of Charles IV for his coronation, made from pure gold (2.5 kg) and adorned with precious stones and pearls.
These Bohemian Crown Jewels are preserved in the chapel of St. Wenceslas of St. Vitus Cathedral (door locked by 7 keys) and are presented to the public on very rare occasions. A replica of the crown is, however, exhibited in the Vladislav Hall of Prague Castle... http://timbredujura.blogspot.com/2017/02/bohemian-crown-jewels-praga-2018-stamp.html
--
Eric Contesse: http://timbredujura.blogspot.com/
--

18. 2. 2017

Poštovní muzeum: Tichá pošta

Fotoreportáž z 83. výstavky v budově Hlavní pošty Praha 1 – 15. 2. 2017

V prostorách bývalé prodejny filatelie v prvním patře budovy Hlavní pošty Praha 1 (ochoz nad dvoranou) se ve středu 15. 2. 2017 uskutečnila 83. výstavka Známkové tvorby České pošty, s.p. ... Autorem fotografií je Ing. Tomáš Chudoba. Fotoreportáž zde: http://www.kf0015.cz/?p=44236

16. 2. 2017

V. Malovík: „Použití doplatních známek – závěrečná část“

V úterý dne 21. 2. 2017 se uskuteční přednáška Vladimíra Malovíka  „Použití doplatních známek – závěrečná část“. Přednáška začíná v 17 hodin v prostorách Domu Filatelie, Klimentská 6, Praha 1. Hosté jsou samozřejmě vždy vítáni. Těšíme se na Vaši účast.
Za KF-00-65 Vladimír Münzberger

13. 2. 2017

Nové poštovně historické analogické dopisnice

Analogické dopisnice (cartes maximum) České pošty,
s historickými poštovními dopravními prostředky:
1 (nahoře): Poštovní autobus značky Škoda 606 DND od Petra Ptáčka.
2 (níže): Historický vagon poštovní ambulance (vlaková listovní pošta) typu Fk5-4401,
první své řady, od Pavla Sivka.
 Nálepní listy České pošty s novými příležitostnými známkami 0916 a 0917.
Další informace zde:
B. J.

12. 2. 2017

Filatelie 2/2017

Pozvánka na 83. výstavku artefaktů známkové tvorby

Srdečně Vás zveme na 83. výstavku Známkové tvorby České pošty, s.p., která bude pořádána tradičně v den vydání nových poštovních známek, ve středu 15. února 2017 – v prostorách bývalé prodejny filatelie v prvním patře budovy Hlavní pošty Praha 1, Jindřišská 14 (ochoz nad dvoranou – jako obvykle). Budete mít výjimečnou možnost si zde prohlédnout výtvarné návrhy, podklady pro tisk a imprimatur vydaných poštovních známek, FDC, razítek na FDC a cartes maxima, které vychází 15. 2. 2017. 
U přepážek č. 29/30 si můžete od 08:00 do 18:00 hod. zakoupit materiál pro následnou autogramiádu.
Program:
13:00 hod. otevření výstavky pro veřejnost
15:00 hod. zahájení a vystoupení Ing. Miroslava Krejčíka, předsedy představenstva a ředitele Poštovní tiskárny cenin Praha, a.s.
15:10 zahájení s autory – představení nových známek a celin
- Příležitostná známka „Historické dopravní prostředky: poštovní autobus“, nominální hodnota 16,- Kč, autor Petr Ptáček, rytec Jaroslav Tvrdoň. 
- Příležitostná známka „Historické dopravní prostředky: vagon poštovní ambulance“, nominální hodnota 16,- Kč, autor Pavel Sivko, rytec FDC Bohumil Šneider. 
16:30 hod. ukončení akce
--
Účast přislíbili všichni výtvarníci i rytci. Již tradičním hostem bude představitel PTC Praha, a.s. 
Prosíme, pro autogramiádu si nachystejte pouze materiály, které byly v den výstavky vydány a přizpůsobte jejich počet tak, aby se dostalo na všechny, tzn. na osobu maximálně 10 ks k podpisu od jednoho autora! 
--
Marie Chábová
vedoucí oddělení v provozu
Prodejna známkové tvorby
Jindřišská 14, Praha 1

Nové poštovní známky: 0916-0917 Historické dopravní prostředky - vlaková ambulance, poštovní autobus

Poštovní noviny 3/10. 2. 2017

Tribute to graphic designer Oldřich Pošmurný (FDC & booklet) in Czech Republic / Hommage au graphiste Oldřich Pošmurný (FDC et carnet) en République Tchèque

Dans le cadre de sa série consacrée à la tradition de la conception des timbres-poste, la poste tchèque a mis en circulation le 20 janvier 2017, un nouveau timbre (16 CZK) rendant hommage cette année à l'illustrateur et graphiste Oldřich Pošmurný (1942-2010).
Un grand merci Bret pour ce FDC officiel de Prague ci-dessous (tirage : 3400) concernant ce timbre, imprimé en feuille de 30 timbres ainsi que dans un joli carnet (8 timbres + 4 coupons) !
A noter cet intéressant TAD Premier Jour mêlant les initiales OP d'Oldřich Pošmurný, également présentes sur la gravure à gauche sur l'enveloppe... http://timbredujura.blogspot.com/2017/02/tribute-to-graphic-designer-oldrich.html
--
As part of its series devoted to the tradition of stamp design, the Czech Post issued a new stamp (16 CZK) on January 20, 2017, paying tribute this year to the illustrator and graphic designer Oldřich Pošmurný ( 1942-2010).
A big thank you Bret for this official FDC from Prague below (print run : 3,400) concerning that stamp, printed in sheet of 30 stamps as well as in a nice booklet (8 stamps + 4 coupons) !
To note this interesting FDC cancellation mixing the initials OP of Oldřich Pošmurný, also present on the engraving to the left on the envelope... http://timbredujura.blogspot.com/2017/02/tribute-to-graphic-designer-oldrich.html
--
Eric Contesse: http://timbredujura.blogspot.com/
--

53. aukce firmy Burda

11. 2. 2017

Živě: Poštovní vagón České pošty Postw 90-40 367-0 z roku 1985

Razítko bude v používání na hlavní poště v Jindřišské 14, Praha 1
Vážení a milí přátelé poštovní přepravy a vlakové pošty zvlášť!
Spolu s Českou poštou Vás srdečně zveme na představení příležitostných poštovních známek Historické dopravní prostředky. Na známkách je zobrazen poštovní autobus Škoda 606 z 30. let 20. století a vagón poštovní ambulance Fk v provedení odpovídajícím době I. československé republiky.
Představení proběhne ve středu 15. 2. od 10:30 v prezidentském salónku v Praze na hlavním nádraží. Vchod do salónku je z jižní části I. nástupiště.
Zároveň bude na hlavním nádraží na I. nástupišti na jižní straně přistaven historický poštovní vagón České pošty (Postw 90-40 367-0 z roku 1985) s instalovanou expozicí Muzea vlakové pošty. Interiér vozu bude volně přístupný veřejnosti od 10:00 do 16:00. Ve voze bude možné zakoupit obě nové známky, obálky prvního dne a další filatelistický materiál a tiskoviny Poštovního muzea a Muzea vlakové pošty.
Těšíme se na Vaši návštěvu!
--
S pozdravem
Petr Študent - šéfredaktor, kurátor
člen Asociace muzeí a galerií ČR
Muzeum vlakové pošty
vydavatel časopisu "Československá vlaková pošta"
Vídeňská 275/66
639 00 Brno
--
tel. 607 154 162
www.muzeumvlakoveposty.cz
facebook.com/Vlakovaposta

9. 2. 2017

"Aero A-14 ČSA vintage airplane" stamp on Czech FDC / Timbre "Aéronef Aero A-14 ČSA" sur FDC tchèque

Le 20 janvier 2017, la poste tchèque a mis en circulation 3 timbres dont un (32 CZK) faisant partie de la série pluriannuelle consacrée à des moyens de transport historiques.
Conçu par Petr Ptáček, ce timbre est consacré à un ancien aéronef "Aero A-14 ČSA" datant des années 1920, imprimé en feuille de 50 timbres... http://timbredujura.blogspot.com/2017/02/aero-14-csa-vintage-airplane-stamp-on.html
--
Un grand merci Bret pour ce FDC officiel (tirage : 3400) avec TAD de Prague et gravure par Bohumil Šneider, cette carte-maximum (tirage : 2300) avec TAD standard du bureau de Prague 1 et ce feuillet Premier Jour concernant ce timbre !
On January 20, 2017, the Czech Post issued three stamps, one of which (32 CZK) being part of the multiannual series devoted to historical means of transport.
Designed by Petr Ptáček, this stamp is devoted to a vintage aircraft "Aero A-14 ČSA" dating from the 1920s, printed in sheet of 50 stamps.
A big thank you Bret for this official FDC (print run : 3,400) with cancellation from Prague and engraving by Bohumil Šneider, this maxicard (print run : 2,300) with standard postmark from the post office of Prague 1 and this First Day Sheet regarding that stamp !... http://timbredujura.blogspot.com/2017/02/aero-14-csa-vintage-airplane-stamp-on.html
--
Eric Contesse: http://timbredujura.blogspot.com/
--

5. 2. 2017

Manželé Svobodovi v Praze

Ve čtvrtek 2. 2. 2017 proběhla v prostředí Klubu filatelistů, sběratelů specializovaných oborů, 00-15 Praha přednáška MVDr. Václava Svobody „Chomutovská pošta a její razítka do roku 1916“. V úvodním slovu se přednášející zmínil o svém přístupu k poštovní historii Chomutova, ač je zaměřením teritorialista. Sbírání poštovně-historických dokumentů je věcí patriotismu a přináší mnoho zajímavého. Základem je vždy historie jako taková a na ní je potřeba stavět poznatky z historie pošty. Sesbírání materiálu do prezentovaného exponátu představovalo desítky let, neboť stále je potřeba něco do sbírky hledat a doplňovat a exponát následně přepracovávat. Přednáška byla přítomnými odměněna zaslouženým potleskem... http://www.kf0015.cz/?p=44108
--
KF 00-15: http://www.kf0015.cz/
--

Czech Rep. : Tribute to graphic designer Oldřich Pošmurný, vintage airplane and joint issue with Luxembourg / Rép. Tchèque : Hommage au graphiste Oldřich Pošmurný, aéronef et émission commune avec le Luxembourg

Un grand merci pour cette très jolie nouvelle lettre envoyée en recommandé le 20 janvier 2017 de Prague (bureau principal 1), affranchie avec 2 des 3 timbres mis en circulation le même jour par la poste tchèque !
Le timbre à 32 CZK fait partie de la série consacrée à des moyens de transport historiques, un aéronef Aero A-14 ČSA (datant des années 1920) ici.
L'autre timbre (16 CZK), 4 timbres extraits du carnet ici, rend hommage à l'illustrateur et graphiste Oldřich Pošmurný (1942-2010) dans le cadre de la série consacrée à la tradition de la conception des timbres-poste en République Tchèque.
Je reparlerai très vite sur ce blog de ces nouveaux timbres... http://timbredujura.blogspot.com/2017/02/czech-rep-tribute-to-graphic-designer.html
--
A big thank for this beautiful new cover sent by registered mail on January 20, 2017 from Prague (main post office 1), franked with 2 of the 3 stamps put into circulation the same day by the Czech Post !
The CZK 32 stamp is part of the series devoted to historical means of transport, an Aero A-14 ČSA vintage airplane (dating from the 1920s) here.
The other stamp (16 CZK), 4 stamps extracted from the booklet here, pays tribute to the illustrator and graphic artist Oldřich Pošmurný (1942-2010) as part of the series devoted to the tradition of stamp design in Czech Republic.
I will write again very soon on this blog about these new stamps... http://timbredujura.blogspot.com/2017/02/czech-rep-tribute-to-graphic-designer.html
--
Eric Contesse: http://timbredujura.blogspot.com/
--

3. 2. 2017

What does EXPONET mean?

What does EXPONET mean?  -  http://www.exponet.info/index.php?lng=EN

EXPONET – virtual philatelic exhibition – is an Internet space designed for storing, exhibiting, searching and studying the electronically displayed philatelic material (exhibits). You find here number of interesting philatelic presentations that can introduce and document various areas of philately together with many competitive exhibits (prepared according to the rules of FIP), often highly rated on regular exhibitions. EXPONET is a non-competitive exhibition promoting the philately as well as inspiriting and instructing the visitors to create own stamp exhibits. For exhibitors it is a way how to simply present their collecting and study results and display them to the philatelic public. In contrast to the physical stamp exhibitions, the exhibits are permanently placed at EXPONET without any damage to the exhibited materials. The virtual exhibition is available to visitors from around the world with an easy access from their home or during the trips. EXPONET contains both the currently existing as well as older no more existing exhibits.

Basic functions of EXPONET
The new EXPONET solution has been especially aimed at the user-friendly searching and displaying of the virtual exhibits. You can select a proper language for communication (currently Czech, English and German, but it is possible to add another ones). Homepage gives you a direct access to the most recently supplemented or updated exhibits.
The most important way of searching the exhibits follows your philatelic interest and combines up to four basic criteria simultaneously: territory, subject, time period and EXPONET exhibition class. These criteria are further divided into three levels enabling an easy short-listing of the researched exhibits to each visitor. The result should be a list of exhibits matching your expectations about what you want to see. If you click on the title of any exhibit, you select it and immediately see its preview (see also Browsing of an exhibit).

For better orientation we recommend that visitors first get acquainted a little with the structure of the selection criteria.
Territorial classification – means the territory significantly treated in the exhibit. The top level of the criteria has been reserved for the continents followed by the individual states, their groups and regions in lower levels, considering the regional units or time frame of the particular territory. The territories with a larger number of exhibits (placed in EXPONET) have been structured in more details, respecting historical-political development (territorial and time focused one).
(See Selection of exhibits by territory)
Subject classification – includes the basic classification by philatelic subjects considering all postal history, postal products, as well as in thematic topics. The potential interconnections of the traditional, postal history and even thematic exhibits have been considered.
(See Selection of exhibits by subject)
Time period – the top classification considers three time periods defined by the milestones of UPU foundation in 1874 and the WWII end in 1945. These three periods has been further divided into shorter time eras.
(See Selection of exhibits by time period)

EXPONET exhibition class – this criterion has been primarily based on the generally used exhibition classes at regular philatelic exhibitions, but it was necessary to modify slightly the classes to highlight the fact, that not all the exhibits displayed at EXPONET are the competitive exhibits exactly matching the criteria for standard philatelic exhibitions. This affects also older (originally competitive) exhibits created years ago not complying with the currently valid regulations. In addition, a number of competitive exhibits was assigned to different exhibition classes on the different stamp show and their unique classification might be therefore difficult. We also see EXPONET as a perfect place for presentation of the special exhibits created for an explanation of certain philatelic area or for promotion of philately. Therefore we use a special term “EXPONET exhibition class” to prevent any misunderstanding about the exhibit classification. The size of the exhibit has not been considered important at a top level of this criterion. The size of the displayed presentations you can choose in the lower level and select one-frame exhibits next to 5-frame or even many-frame ones. Similarly, the Youth exhibits are not differentiated at the top level of searching, but are available at the lower level.
(See Selection of exhibits by EXPONET class)

EXPONET respects the fact that some of the displayed exhibits can not be simply categorized into a defined structure, no matter how precise it is. That is why we use multiple criteria classification more or less matching the visitors´ expectations for each exhibit. Our goal was a flexible selection and access to the exhibits allowing application of different points of view including the exhibits meeting the required criteria only partially. We recommend to all the visitors to make themselves familiar with the EXPONET selection criteria structure for better orientation.

Searching for exhibits
To search for exhibits, use one of the options in menu at the top of the left column of the screen. For more information and tips see SEARCHING FOR EXHIBITS ON EXPONET.

Browsing of an exhibit
For a description of the options for watching exhibits, see BROWSING EXHIBITS ON EXPONET.

Explanation of some specific terms of EXPONET

What does it mean EXPONET exhibition class?
EXPONET exhibition class is based on the generally used exhibition classes at regular philatelic exhibitions, but it was necessary to slightly modify the classes to accept the fact, that not all the exhibits displayed at EXPONET are the competitive exhibits exactly matching the criteria for standard philatelic exhibitions. This affects also older (originally competitive) exhibits created years ago not complying with the currently valid regulations. In addition, a number of competitive exhibits were assigned to different exhibition classes on the different stamp show and their unique classification might be therefore difficult. We also see EXPONET as a perfect place for presentation of the special exhibits created on purpose for an explanation of certain philatelic areas or for promotion of philately. Therefore we use a special term “EXPONET exhibition class” to prevent any misunderstanding about the exhibit classification. The size of the exhibit is not limited by the FIP competition rules, and therefore you can find both exhibits of the standard range (5 or 8 frames of 16 sheets) or one-frame exhibits as well as a much larger ones.

What does it mean exhibit registration number?
The exhibit registration number identifies the exhibit. It is mainly used for system administration, but may be also used by regular visitor, when he (she) repeatedly visits the same exhibit – allows its quick finding. Its numeric value is displayed in the upper part of the exhibit. It also matches with an old EXPONET...
http://www.exponet.info/index.php?lng=EN

Was ist EXPONET?

Was ist EXPONET? - http://www.exponet.info/index.php?lng=DE

Grundlegende Informationen für Benutzer
Die virtuelle philatelistische Ausstellung EXPONET ist ein Internet-Projekt, welches das Speichern, Ausstellen, Suchen und Durchsehen von Präsentationen philatelistischen Materials (Exponaten) in elektronischer Form ermöglicht. Neben vielen Wettbewerbs-Exponaten (bearbeitet nach den FIP-Regeln, oft auch auf Wettbewerbs-Ausstellungen hoch ausgezeichnet) befindet sich hier auch eine Reihe weiterer interessanter Objekte, welche den Besuchern verschiedene Bereiche der Philatelie und zusammenhängender Gebiete präsentieren und erläutern. EXPONET ist keine Wettbewerbs-Ausstellung, seine Aufgabe ist für die Philatelie zu werben und den Besuchern Inspiration, Erkenntnisse und nicht zuletzt einen Platz zu bieten, wo sie die Ergebnisse ihres Sammelns und Forschens präsentieren können. Zum Unterschied von klassischen Ausstellungen sind die Exponate hier permanent erreichbar, ohne Gefahr einer Beschädigung der ausgestellten Belege, und den Besuchern aus aller Welt von Zuhause oder auch auf Reisen immer zugänglich. EXPONET enthält nicht nur aktuell bestehende Exponate, sondern auch solche, die früher entstanden sind und nicht mehr bestehen.

Die Basisfunktionen des EXPONETs
Die neuen EXPONET-Seiten sind vor allem darauf gezielt, einen besseren Benutzer-Komfort für die Suche und Durchsicht von Exponaten anzubieten, umfassend auch die Wahl der Kommunikationssprache (dzt. tschechisch, englisch und deutsch, weitere Sprachen können folgen). Die Hauptseite enthält eine Vorschau neu ausgestellter bzw. aktualisierter Exponate.

Die wichtigste Funktion ist die Suche nach individuellem Interesse der Besucher, welche bis zu vier Kriterien kombinieren kann: nach geographischem Gebiet, Sammelgebiet, zeitlichem Kriterium und der EXPONET-Ausstellungsklasse. Jedes dieser Kriterien ist weiter in die Tiefe von 3 Ebenen gegliedert, so dass der Besucher den Umfang der ausgesuchten Exponate schrittweise verfeinern kann. Er erhält dann eine Liste der Exponate, welche seinen Vorstellungen bzw. Wünschen entsprechen. Durch Anklicken des Titels eines Exponats aus der Liste wird das Exponat im Vorschau-Format angezeigt (siehe auch Durchsicht des Exponats).

Zur besseren Orientierung empfehlen wir, dass die Besucher zunächst ein wenig mit der Struktur der Auswahlkriterien kennen zu lernen.

Geographische Gliederung – das Gebiet, welches das Exponat betrifft. Die höchste Ebene der Gliederung enthält die Kontinente, die mittlere die Länder oder Ländergruppen und die niedrigste eine evtl. weitere Verfeinerung nach geographischem oder zeitlichem Prinzip (bei Gebieten mit einer grö-eren Anzahl von Exponaten ist die geschichtlich-politische Entwicklung berücksichtigt).
(Siehe Auswahl der Exponate nach geographischem Gebiet)

Gliederung nach Sammelgebiet – sie enthält die Gliederung der Exponate nach philatelistischen Sammelgebieten vom Sichtpunkt der Postgeschichte, der postalischen Produkte und thematischer Gebiete. Es ist die Tatsache berücksichtigt, dass manche Exponate traditionelle, postgeschichtliche und in bestimmten Fällen sogar thematische Aspekte verbinden.
(Siehe Auswahl der Exponate nach Sammelgebiet)

Zeitliche Gliederung – die höchste Ebene enthält drei Zeitabschnitte zwischen den Stichjahren 1874 (Gründung des Weltpostvereins) und 1945 (Ende des 2. Weltkriegs). Die sind dann in niedrigerer Ebene weiter in kürzere Zeitabschnitte eingeteilt.
(Siehe Auswahl der Exponate nach Zeitabschnitt)

EXPONET-Ausstellungsklasse – die Gliederung nach diesem Kriterium stützt sich primär an die allgemein verwendete Gliederung der klassischen Ausstellungsklassen, ist hier aber etwas erweitert. Dabei ist die Tatsache berücksichtigt, dass nicht alle Exponate auf dem EXPONET zum Wettbewerb geschaffen wurden, und daher nicht genau die Kriterien für klassische Ausstellungen erfüllen müssen. Das gilt sogar für ältere vor längerer Zeit entstandene Wettbewerbsexponate, welche den derzeit gültigen Ausstellungsordnungen schon nicht entsprechen. Es sind auch viele Wettbewerbsexponate bekannt, bei welchen die Zuordnung zu einer Ausstellungsklasse nicht eindeutig ist und bei verschiedenen Ausstellungen verschieden war. Das EXPONET ist auch für die Präsentation von Exponaten geeignet, welche gezielt zur Erläuterung bestimmter Gebiete der Philatelie oder zur Werbung für die Philatelie als solche entstanden sind. Um Missverständnisse zu vermeiden, verwenden wir die Bezeichnung EXPONET-Ausstellungsklasse. In der höchsten Gliederungs-Ebene ist der Umfang des Exponats nicht berücksichtigt und die Suche liefert daher zusammen Exponate üblichen Umfangs, einrahmige Exponate und Exponate gro-en Umfangs. Die höchste Gliederungs-Ebene enthält auch kein Kriterium für Jugend-Exponate; dieses ist erst in der zweiten (also tieferen) Ebene enthalten.
(Siehe Auswahl der Exponate nach EXPONET Ausstellungsklasse)

Der Aufbau des EXPONETs berücksichtigt die Tatsache, dass manche Exponate auch bei einem breiten Spektrum verfügbarer Kategorien nicht einfach und eindeutig klassifiziert werden können, und ermöglicht deren gleichzeitige Zuordnung zu mehreren Kategorien einer Ebene, in welche sie teilweise passen. Wir waren bestrebt den Besuchern Zutritt zu den Exponaten aus verschiedenen Sichtpunkten zu ermöglichen und auch solche Exponate in den Suchergebnissen anzuzeigen, welche den gewählten Kriterien nur teilweise entsprechen. Für eine bessere Orientierung empfehlen wir den Besuchern sich zuerst mit der Struktur der Suchkriterien bekannt zu machen.

Exponat-Suche
Um nach Exponaten zu suchen, verwenden Sie eine der Auswahl-Möglichkeiten im Menü links oben. Weitere Informationen und Tipps finden Sie im Abteil SUCHE NACH EXPONATEN AUF DEM EXPONET.

Durchsicht des Exponats
Für eine Beschreibung der Optionen für das Ansehen von Exponaten zu sehen DURCHSICHT DER EXPONATE AUF DEM EXPONET.

Erklärung einiger spezifischer Begriffe des EXPONETs

Was sind EXPONET-Ausstellungsklassen?
Die EXPONET-Ausstellungsklassen stützen sich primär an die allgemein verwendete Gliederung der klassischen Ausstellungsklassen, sind hier aber etwas erweitert. Es ist hier die Tatsache berücksichtigt, dass nicht alle Exponate auf dem EXPONET zum Wettbewerb geschaffen wurden, und daher nicht genau die Kriterien für klassische Ausstellungen erfüllen müssen. Das gilt ebenfalls für ältere vor längerer Zeit entstandene Wettbewerbsexponate, welche den derzeit gültigen Ausstellungsordnungen schon nicht entsprechen müssen. Es sind auch viele Wettbewerbsexponate bekannt, bei welchen die Zuordnung zu einer Ausstellungsklasse nicht eindeutig ist und bei verschiedenen Ausstellungen verschieden war. Das EXPONET ist auch für die Präsentation von Exponaten geeignet, welche gezielt zur Werbung für die Philatelie oder zur Erläuterung bestimmter Gebiete der Philatelie entstanden sind. Um Missverständnisse zu vermeiden, verwenden wir die Bezeichnung EXPONET-Ausstellungsklasse. Der Umfang eines Exponats ist ebenfalls nicht an die FIP-Wettbewerbsregeln gebunden und deshalb kann man sowohl Exponate üblichen Umfangs (5 oder 8 Rahmen zu 16 Blättern) wie einrahmige Exponate oder Exponate viel größeren Umfangs finden.

Was ist die Registriernummer eines Exponats?
Die Registriernummer eines Exponats identifiziert das Exponat. Sie wird vorwiegend in der System-Verwaltung verwendet, kann aber auch dem Benutzer bei wiederholtem Besuch desselben Exponats zum schnellen Wiederfinden dienen. Die Nummer befindet sich im oberen Teil der Exponat-Ansicht und ist mit der Nummer im alten EXPONET identisch...
http://www.exponet.info/index.php?lng=DE

Co je to EXPONET?

Co je to EXPONET? - http://www.exponet.info/

EXPONET – virtuální filatelistická výstava – je prostor na internetu, kde lze ukládat, vystavovat, vyhledávat a prohlížet prezentace filatelistických materiálů (exponáty) v elektronické podobě. Vedle mnoha soutěžních exponátů (zpracovaných podle pravidel FIP), často i vysoce oceněných na soutěžních výstavách, je zde umístěna řada dalších zajímavých ukázek, které mohou návštěvníkům předvést a objasnit různé úseky filatelie a všeho, co s ní souvisí. Jde o nesoutěžní výstavu, jejímž cílem je propagovat filatelii a návštěvníkům být inspirací, poučením a v neposlední řadě i místem, kde mohou předvést výsledky svého sběratelského a studijního úsilí. Na rozdíl od klasických výstav, jsou zde exponáty umístěny trvale, aniž by docházelo k poškození vystavených dokladů, a jsou dostupné návštěvníkům z celého světa v klidu domova i na cestách. EXPONET proto obsahuje jak aktuálně existující exponáty, tak i exponáty vzniklé před určitou dobou, které již neexistují.

Základní funkce EXPONETu
Nové řešení EXPONETu je zaměřeno zejména na uživatelsky komfortní vyhledávání a zobrazování exponátů s možností volby jazyka pro komunikaci (aktuálně v češtině, angličtině a němčině, ale lze přidat i další). Hlavní stránka umožňuje přístup k naposledy přidaným případně aktualizovaným exponátům.

Nejdůležitější je ovšem vyhledávání exponátů podle odborného zájmu návštěvníků, a to kombinací jednoho až čtyř základních kritérií, a to podle teritoria, oborového zařazení, časového určení a výstavní třídy EXPONETu. Tato kritéria jsou dále členěna až do hloubky tří úrovní, takže každý návštěvník má možnost rozsah vybraných exponátů podle svého zájmu postupně zužovat. Získá tak seznam exponátů, které odpovídají jeho představám o tom, co si chce prohlédnout. Kliknutím na název exponátu v takto získaném seznamu se exponát zobrazí včetně náhledu na jeho jednotlivé listy (viz také Prohlížení exponátu).

Pro rychlejší orientaci doporučujeme návštěvníkům nejprve se trochu seznámit se strukturou výběrových kritérií.

Teritoriální zařazení – rozumí se teritorium, které hledaný exponát popisuje. V nejvyšší úrovni je členěno na kontinenty, v nižší úrovni na jednotlivé státy nebo skupiny států a v nejnižší úrovni na dílčí územní nebo časová členění teritoria zadaného ve střední úrovni. V oblastech s větším počtem exponátů je zohledněn historicko-politický (a tedy i teritoriální a časový) vývoj.
(Viz Výběr exponátů podle teritoria)

Oborové zařazení – zahrnuje základní členění exponátů podle sběratelských oborů ve filatelii, a to jak z hlediska poštovní historie, poštovních produktů, tak i tematických oborů. Zde je zohledněna skutečnost, že obsahově mohou některé exponáty vzájemně propojovat dílčí tradiční i poštovně historické atributy, v některých případech dokonce i s tematickými.
(Viz Výběr exponátů podle oborového zařazení)

Časové určení – v nejvyšší úrovni představuje rozdělení na tři období, které je dáno dvěma milníky: založením UPU 1874 a koncem druhé světové války. Tato tři období jsou v nižší úrovni dále členěna na kratší časová období.
(Viz Výběr exponátů podle časového určení)

Výstavní třída EXPONETu – členění tohoto kritéria primárně vychází z obecně užívaného členění výstavních tříd u klasických výstav, ale v poněkud rozšířené podobě. Zde je zohledněna skutečnost, že ne všechny exponáty umístěné na EXPONETu mají soutěžní charakter, a tudíž nemusí přesně odpovídat kritériím pro klasické výstavy. Dokonce starší (i soutěžní) exponáty vytvořené před lety nemusí přesně vyhovovat aktuálně platným výstavním řádům. Navíc je známa řada soutěžních exponátů, u kterých zařazení do výstavní třídy nebylo zcela jednoznačné a na různých výstavách se lišilo. Vhodné využití EXPONETu vidíme i v prezentaci účelově vytvořených exponátů, určených pro vysvětlení určitých oblastí filatelie nebo pro její propagaci. Abychom se vyhnuli nesprávné interpretaci, užíváme upřesňující označení Výstavní třída EXPONETu. Pro nejvyšší úroveň členění nepovažujeme rozsah exponátu za důležitý, a proto se zcela souřadně vyhledají exponáty standardního rozsahu s jednorámovými i s exponáty mnohem většího rozsahu. V nejvyšší úrovni se ani nerozlišují exponáty mládežnické. Takovéto členění je zajištěno ve druhé (tedy nižší) úrovni.
(Viz Výběr exponátů podle výstavní třídy EXPONETu)

Řešení EXPONETu respektuje skutečnost, že exponáty nelze vždy zcela jednoduše ani jednoznačně zařadit ani do relativně širokého spektra předem stanovených kategorií, a proto jsou často zařazeny i do několika souřadných kategorií, kterým vyhovují více či méně. Snahou bylo umožnit návštěvníkům přístup k exponátům z různých úhlů pohledu a pokud možno, nabídnout i exponáty, které se hledanou tematikou zabývají i částečně. Pro rychlejší orientaci doporučujeme návštěvníkům nejprve se trochu seznámit se strukturou výběrových kritérií.

Vyhledávání exponátů
K vyhledávání exponátů použijte některou z možností nabídky menu v horní části levého sloupce obrazovky. Více informací a tipů naleznete ve VYHLEDÁVANÍ EXPONÁTŮ NA EXPONETU.

Prohlížení exponátu
Popis možností prohlížení exponátů naleznete na PROHLÍŽENÍ EXPONÁTŮ NA EXPONETU.

Některé specifické pojmy EXPONETu

Co je to výstavní třída EXPONETu?
Výstavní třída EXPONETu vychází z obecně užívaného členění výstavních tříd u klasických výstav, ale v poněkud rozšířené podobě. Je zde zohledněna skutečnost, že ne všechny exponáty umístěné na EXPONETu mají soutěžní charakter, a tudíž nemusí přesně odpovídat kritériím pro klasické výstavy. Dokonce starší (i soutěžní) exponáty vytvořené před lety nemusí přesně vyhovovat aktuálně platným výstavním řádům. Navíc je známa řada soutěžních exponátů, u kterých zařazení do výstavní třídy nebylo zcela jednoznačné a na různých výstavách se lišilo. Vhodné využití EXPONETu vidíme i v prezentaci účelově vytvořených exponátů, určených pro vysvětlení určitých oblastí filatelie nebo pro její propagaci. Abychom se vyhnuli nesprávné interpretaci, užíváme upřesňující označení Výstavní třída EXPONETu. Rovněž rozsah exponátu není vázán na soutěžní pravidla FIP, a proto lze najít jak exponáty standardního rozsahu (5 nebo 8 rámů po 16 listech) či jednorámové, tak i exponáty mnohem většího rozsahu.

Co je evidenční číslo exponátu?
Evidenční číslo exponátu identifikuje exponát. Používá se zejména pro správu systému, ale může je využívat i běžný návštěvník při opakovaných návštěvách téhož exponátu – umožňuje jeho rychlé vyhledání. Jeho číselnou hodnotu naleznete v horní části zobrazeného exponátu. Shoduje se starým EXPONETem...
http://www.exponet.info/

2. 2. 2017

Zlatá medaile za prezentaci českých známek: CHINA 2016

Velmi příjemnou zprávu přebíráme od České pošty. její exponát - prezentace známek za poslední 3 roky se umístila na 1. místě se shodným počtem bohů jako Chorvatsko (78 bodů), což bylo nejvíce bodů ve všech třech kategoriích A, B a C. A kategorie je pro pošty produkující do 30 poštovních známek ročně. Česká pošta patří do skupiny B, kde jsou pošty s 30 až 69 poštovními známkami ročně. V kategorii C jsou potom pošty se 70 a více poštovními známkami za rok.
Výstava se konala pod záštitou Světové poštovní unie (UPU) v čínském Nanningu.  Česká pošta nejvíce bodovala za přitažlivost prezentace, samolepicí známky v nabídce, originalitu tvarů poštovních známek a za dobrou kvalitu tisku. Autorem prezentace je výtvarník a autor známek Pavel Sivko.
Exponát je ke shlédnutí i na Exponetu: http://www.exponet.info/exhibit.php?exhibit_ID=1302&lng=CZ
B. J.

1. 2. 2017

Vlastní známky "Rozhledny - 2017" v běžné listovní službě

 
Obyčejná i doporučená celistvost vlastní známky "České rozhledny" - viz: http://expo-net.blogspot.cz/2017/01/nove-vlastni-znamky-rozhledny-ceske.html přišly jako ukázka. Z 25 různých známek jsme obdrželi rozhlednu "Máminka na Krušné hoře u Hudlic" a rozhlednu "Cibulka u Oloví", dále rozhlednu "Pekelný kopec u Třebíče".
Velmi děkujeme za ukázku o níž se rádi podělíme.
B. J.