11. 1. 2018

Startuje Anketa o nekrajšiu slovenskú poštovú známku roka 2017

Fotoreportáž z 96. výstavky v budově Hlavní pošty Praha 1 – 3. 1. 2018

V prostorách bývalé prodejny filatelie v prvním patře budovy Hlavní pošty Praha 1 (ochoz nad dvoranou) se ve středu 3. 1. 2018 uskutečnila 96. výstavka odboru známkové tvorby České pošty, s.p. Prohlédli jste si výtvarné návrhy a podklady pro tisk vydaného poštovního aršíku, FDC, razítek na FDC, které vyšly 3. 1. 2018. Autorem fotografií je Ing. Tomáš Chudoba, Ing. Ivan Leiš a Jiří Koukal.
https://www.kf0015.cz/?p=49051

"Tempter" (1760) by painter Norbert Grund on Czech FDC / "Le tentateur" (1760) par le peintre Norbert Grund sur FDC tchèque

Le 8 novembre 2017, la poste tchèque a mis en circulation 2 nouveaux timbres dans sa série "Œuvres d'art sur timbres-poste" dont un reproduisant une œuvre du peintre Norbert Grund (1717-1767) à l'occasion du 300ème anniversaire de sa naissance et des 250 ans de sa mort.
Ce timbre gravé (38 CZK) figure sur le FDC officiel ci-dessous (tirage : 3400) avec TAD de Prague (couple) et gravure (par Miloš Ondráček) inspirée d'une autre œuvre de ce peintre ("lessiveuse").
Merci beaucoup pour ce joli FDC ! ... http://timbredujura.blogspot.com/2018/01/tempter-1760-by-painter-norbert-grund.html
--
On November 8, 2017, the Czech Post issued two new stamps in its series "Works of art on Postage stamps" including a reproduction of a work by the painter Norbert Grund (1717-1767) on the occasion of the 300th anniversary of his birth and 250 years of his death.
This engraved stamp (38 CZK) is present on the official FDC below (print run: 3,400) with cancellation from Prague (couple) and an engraving (by Miloš Ondráček) inspired by another work of this painter ("Washerwoman").
Thank you very much for this great FDC! ... http://timbredujura.blogspot.com/2018/01/tempter-1760-by-painter-norbert-grund.html
--
Eric Contesse: http://timbredujura.blogspot.com/
--

Petr Ptáček: Obrazy a grafika

5. 1. 2018

V sobotu 6. ledna bude vyhlášena anketa O nejkrásnější známku za rok 2017

Již v zítřejším Magazínu deníku Právo (sobota 6. 1. 2018) bude vyhlášena anketa o nejkrásnější poštovní známku České republiky za rok 2017. Následně bude anketa vyhlášena též v v lednovém čísle časopisu Filatelie. V obou časopisech se čtenáři dozvědí pravidla ankety a najdou hlasovací kupon, který bude potřeba odeslat na adresu deníku Právo. Vyhlášení výsledků v obou časopisech je předběžně plánováno na březen 2018 a všichni hlasující obdrží při splnění daných podmínek zajímavý suvenýr, kterým v předchozích ročnících ankety býval grafický list s motivem z vítězné poštovní známky. 
Dovolujeme si poznamentat, že tato informace je již několik týdnů na našich internetových stránkách https://www.kf0015.cz/ (na každé stránce, vpravo nahoře). 
Za výbor Klubu filatelistů, sběratelů specializovaných oborů, 00-15 Praha zdraví
Ing. Pravoslav Kukačka, jednatel
--
Výsledky anket o nejkrásnější známky od roku 1993 naleznete na webových stránkách České pošty pod odkazem: https://www.ceskaposta.cz/sluzby/filatelie-a-postfila/znamky/anketa-o-nejkrasnejsi-znamku
Marie Chábová

2. 1. 2018

Výběr z rytin obálek prvního dne (FDC) 2017

Nový produkt Známkové tvorby v celkovém nákladu 700 ks. V prodeji bude omezený počet kusů jako testovací vzorek filatelistického zboží. Zboží nelze zasílat na dobírku ani rezervovat, prodej je možný do vyprodání zásob pouze v prodejně Známkové tvorby, Jindřišská 14, Praha 1, přepážka č. 30, od středy 3. ledna 2018 (od 8:00 hodin) v celkovém počtu 400 ks. Cena 490 Kč za celý soubor. Podpisy výtvarníků a rytců soubor neobsahuje, je možno je získat postupně na tzv. Výstavkách známkové tvorby. 
B. J.

Ceny základních poštovních služeb od 1. 2. 2018

31. 12. 2017

Výplatní otisky z Pražského hradu

Výplatní otisky Správy Pražského hradu a Kanceláře prezidenta republiky jsou z textu a zobrazení identifikovatelné. Co je zajímavé, je číslo v dolním okruží výplatního razítka. Ač se jedná o dvě organizace (byť na jednom místě), je číslo stejné.
Děkujeme za "novoročenky" a přání opětujeme.
B. J.

Modré razítko - identifikace odesilatele

Identifikační celistvost modrého otisku na obálce typu FDC přišla z Poštovní tiskárny cenin Praha, a.s. Na ilustraci novoročenky jsou ruce rytce Bohumila Schneidera při rytí ocelové destičky pro plochý tisk - grafika pro PTC Praha.
B. J.

Vlastní známky Radnice u Rokycan

Doporučená celistvost z vlastních známek města Radnice. Děkujeme za velmi pěknou ukázku použití vlastních známek.
B. J.

Připomenutí největších úspěchů známkové tvorby v roce 2017

I. Leiš: Úvodník roku 2018

Za několik dní vstoupíme do roku 2018, roku jubilejního zejména pro náš stát. Osmička na konci letopočtu znamená i výročí pro řadu skutečností a událostí rámujících naši zálibu – specializované obory a poštovní historii. Vročení končící osmičkou si připomeneme v tomto úvodníku. V neposlední řadě si připomeneme i 75. výročí existence našeho spolku – Klubu filatelistů, sběratelů specializovaných oborů, 00-15 Praha (1943 – 2018)...
Další informace: https://www.kf0015.cz/?p=48804

SSCNP SČF s "lieslerovským" PF 2018

Za krásné "lieslerovské" PF děkujeme předsedovi Společnosti sběratelů celin s neoficiálním přítiskem. Děkujeme.
B. J.

Doporučený Boží Dar

Vlastní známky z Božího daru doporučeně, s kašetem. To už muselo jít o osobní návštěvu. Velmi děkujeme za zaslání přání a pěkné celistvosti.
B. J.