11. 12. 2017

Pozvánka na 95. výstavku Známkové tvorby

Srdečně Vás zveme na 95. výstavku Známkové tvorby České pošty, s.p., která bude pořádána tradičně v den vydání nových poštovních známek, ve středu 13. prosince 2017 – v prostorách bývalé prodejny filatelie v prvním patře budovy Hlavní pošty Praha 1, Jindřišská 14 (ochoz nad dvoranou). Budete mít výjimečnou možnost si zde prohlédnout výtvarné návrhy, podklady pro tisk a imprimatur vydaných poštovních známek, FDC, razítek na FDC a příležitostného tisku, které vycházejí 13. 12. 2017 (včetně pamětního listu č. 78 k 80. narozeninám Karla Dvořáka ze dne 7. 12. 2017). 
U přepážky č. 30 si můžete od 08:00 do 18:00 hod. zakoupit materiál pro následnou autogramiádu.
Program:
13:00 hod. otevření výstavky pro veřejnost
15:00 hod. zahájení akce
15:05 hod. zahájení s autory – představení nových známek a celin
- Příležitostná známka „Umělecká díla na známkách: Jaroslava Pešicová (1935-2015)“, nominální hodnota 30,- Kč, rytec Václav Fajt.
- Příležitostná známka „Historie poštovnictví na našem území“, nominální hodnota 32,- Kč a 37,-Kč, autoři Eva Hašková a Jan Maget, rytec Václav Fajt. 
- Příležitostný tisk „Umění: J. Pešicová“- otisky a soutisk rytin známky, prodejní cena 380,- Kč, rytec Václav Fajt.
16:30 hod. ukončení akce
Účast přislíbili: Václav Fajt, Eva Hašková a Jan Maget.
Hosté: Karel Dvořák – autogramiáda pamětního listu k 80. narozeninám. Tradičními hosty budou zástupci Poštovní tiskárny cenin Praha, a.s.
Prosíme, pro autogramiádu si nachystejte pouze materiály, které byly v den výstavky vydány a přizpůsobte jejich počet tak, aby se dostalo na všechny, tzn. na osobu maximálně 10 ks k podpisu od jednoho autora! 
--
Marie Chábová
vedoucí oddělení v provozu
Prodejna známkové tvorby
Jindřišská 14, Praha 1

Emisní plán na rok 2018

Podrobnost k emisnímu plánu na rok 2018

10. 12. 2017

Nové známky 0955-0956: Historie poštovnictví na našem území

Nová známka 0954: Jaroslava Pešicová (1935-2015): Vítěz, 2001

Poštovní noviny 23 / 1. 12. 2017

Blahopřejeme Karlu Dvořákovi k jeho osmdesátinám

... Pan Karel Dvořák se věnuje malbě, grafice, je autorem řady reklamních plakátů, logotypů a knižních úprav. Ve své tvorbě nyní využívá i digitální tisk, někdy doplněný zrcadlovými fóliemi. My, filatelisté, známe zejména jeho díla s poštovně-historickými motivy, návrhy poštovních známek, příležitostných razítek a výtvarná řešení expozic Poštovního muzea, včetně doprovodné grafiky... https://www.kf0015.cz/?p=48559
--
Ke gratulantům se připojuje i náš Exponet blog.
Břetislav Janík

Poštovní noviny 22 / 20. 11. 2017

"Le Poinct de Tulle" m/s on (massacred) FDC from France / Bloc-feuillet "Le Poinct de Tulle" sur FDC (massacré) de France

Dans le cadre du dernier Salon Philatélique d'Automne, Phil@poste a mis en circulation un assez laid bloc-feuillet composé de 2 timbres (0,85€ chacun) consacré au Poinct de Tulle, une dentelle à l'aiguille faisant partie du patrimoine de la Corrèze depuis le 17ème siècle.
Ce bloc-feuillet (conception : Patte & Besset, gravure : Elsa Catelin, tirage : 270000) figure sur le FDC ci-dessous, avec TAD de Tulle (conception : Patte & Besset) et cette vilaine double oblitération mécanique du 14 novembre 2017 appliquée par la plate-forme du courrier de Wissous (code 38276A)... http://timbredujura.blogspot.com/2017/12/le-poinct-de-tulle-ms-on-massacred-fdc.html
--
During the last "Salon Philatélique d'Automne", Phil@poste put into circulation a rather ugly souvenir sheet composed of two stamps (€ 0.85 each) dedicated to the "Poinct de Tulle", a needle lace belonging to the heritage of Corrèze region since the 17th century.
This souvenir sheet (design: Patte & Besset, engraving: Elsa Catelin, print run: 270,000) is present on the FDC below, with postmarks from Tulle (design: Patte & Besset) and this ugly double mechanical cancellation of November 14, 2017 applied by the mail platform of Wissous (code 38276A)... http://timbredujura.blogspot.com/2017/12/le-poinct-de-tulle-ms-on-massacred-fdc.html
--
Eric Contesse: http://timbredujura.blogspot.com/
--

2017 Stamp Exhibition in Sindelfingen, Germany - Czech postal stationery / Expo philatélique 2017 à Sindelfingen (Allemagne) - entier postal tchèque

Du 26 au 28 octobre 2017 a eu lieu la 35ème édition de l'exposition philatélique internationale ("Internationale Briefmarken-Börse") de Sindelfingen, une ville du sud-ouest de l'Allemagne (Land du Bade-Wurtemberg), proche de Stuttgart.
Comme les années précédentes, la poste tchèque était présente lors de cette exposition et a mis en circulation pour l'occasion (comme elle le fait depuis plusieurs années) une carte spéciale pré-timbrée (tarif permanent "E" pour un envoi jusqu'à 50g en Europe, soit 32 CZK actuellement).
Un grand merci Jens pour l'envoi de cette carte le 30 octobre 2017 de Prague, avec en haut gauche, le cachet spécial de la poste tchèque (un facteur ?) mis en circulation à Sindelfingen ! ... http://timbredujura.blogspot.com/2017/12/2017-stamp-exhibition-in-sindelfingen.html
--
The 35th edition of the International Stamp Exhibition ("Internationale Briefmarken-Börse") in Sindelfingen, a town located in south-west Germany (Land of Baden-Württemberg), near Stuttgart, took place from 26 to 28 October 2017.  
As in previous years, the Czech Post was present at this exhibition and put into circulation for the occasion (as it has done for several years) a special prepaid card (permanent rate "E" for a shipment up to 50g to Europe, 32 CZK currently).
A big thank you Jens for having sent me this card on October 30, 2017 from Prague, with on the top left, the special cachet of the Czech Post (a postman?) put into circulation in Sindelfingen! ... http://timbredujura.blogspot.com/2017/12/2017-stamp-exhibition-in-sindelfingen.html
--
Eric Contesse: http://timbredujura.blogspot.com/
--

28. 11. 2017

Služební obálka s natištěnou známkou bez nominální hodnoty - PF 2018

Služební celina byla avizována v listopadovém Věstníku České pošty, aby se provozní pracovníci dopředu seznámili s jejím vzhledem a připravili se na její "hladké odbavení". Psali jsme o tom zde: http://expo-net.blogspot.cz/2017/11/vestnik-ceske-posty-castka-11-24-11-2017.html - na poslední ilustraci článku. Nyní Vám ji představujeme blíže. Služební obálka má menší formát, nyní C6, a je vlastně skládačkou, na jejíž zadní stranu bude psán minimálně podpis odesilatele. Při přípravě tisku bylo využito známky kat. č. 0942 - Mauritius v Česku od Jaromíra a Kamila Knotkových (otec a syn). V levé části obálky je otisk "razítka" s logem výstavy PRAGA 2018.
Uvnitř bude vložena samostatná kartička s 2 nalepenými známkami 0942 a pamětním razítkem (zvláštní a oficiální druh příležitostného razítka), který má i textový doprovod na druhé straně (viz níže).
Skládačku si můžete prohlédnout na dvou reprodukcích níže včetně přelepky obálky, kterou bude kartonová obálka na zadní straně zalepena.
Služební obálky jsou v současnosti distribuovány organizačním útvarům České pošty, s.p. v rámci celé ČR a měly by být oficiálně použity počínaje 1. prosincem 2017. Protože nejde o natištěnou poštovní známku, nemělo by být odchozí razítko příslušné pošty razítkováno přes obraz služební celiny, ale vedle obrázku. Poštovné je uhrazeno ve vnitřním i mezinárodním styku díky české a francouzské modifikaci obecně známé věty států Světové poštovní unie: "Věc poštovní služby" / "Service des Postes". 
--
Závěrem: Jde výhradně o služební obálku k použití organizačním jednotkám České pošty, s.p. Účelem je poděkovat obchodním partnerům za spolupráci, popřát příjemné vánoční svátky včetně tzv. novoročního přání - PF 2018: Tak je to běžné a zavedené ve firemní praxi u velké většiny právnických i fyzických osob. 
Ze všeho výše uvedeného vyplývá, že obálky jsou předem poštovně vyplacené zásilky a to ve styku tuzemském i mezinárodním, nejsou a ani nemohou být prodejné. Protože nejde o poštovní známku, nelze je nárokovat v novinkové službě a současně nelze uplatnit tzv. "sběratelský nárok" na jejich zaslání.
Doplněno 30. 11. 2017: 
Tisk služebních obálek a přílohy provedla Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s.

Pozvánka PMG: T. Janoušek - "Ne ruka, to duše maluje"

27. 11. 2017

Karel Dvořák - 80. narozeniny

Pamětní listy: PLZ 78, datum vydání: 07. 12. 2017, cena: 30,00 Kč, číslování: 00163201-00165000
Anotace: Pamětní list vydaný odborem Známková tvorba (PLZ) s námětem: Známka 0762 "EUROPA - poštovní dopravní prostředky", nominál 25,- Kč a příležitostné razítko "Karel Dvořák, 80. narozeniny, Praha 1". Autorka návrhu razítka: Klára Melichová.
Náklad: 1800 ks. Prodej abonentům v místech obvyklých: Prodejna Zámkové tvorby Praha 1 a Služby filatelistům, Karlovy Vary.

26. 11. 2017

Newsletter 4/2017 - Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s.

85th birthday of graphic & stamp designer Zdeněk Ziegler - special postmark on Czech cover / 85 ans du graphiste & concepteur de timbres Zdeněk Ziegler - TAD spécial sur lettre tchèque

Comme elle le fait régulièrement concernant les concepteurs et graveurs de timbres, la poste tchèque a mis en circulation, le 27 octobre 2017, un nouveau TAD à l'occasion du 85ème anniversaire de la naissance du graphiste, typographe et enseignant Zdeněk Ziegler (né en 1932 à Prague).
Conçu par Pavel Sivko, ce TAD (incluant simplement ses initiales ZZ et 85), a été appliqué par le bureau de poste principal de Prague 1, sur la lettre ci-dessous.
Slavek a bien sûr affranchi cette lettre avec un timbre créé par Zdeněk Ziegler (gravé par Václav Fajt), émis le 7 mars 2012, faisant partie d'une série de 2 timbres consacrée au patrimoine historique et architectural de la République Tchèque, à la ville de Kuks ici.
A noter cette vignette de complément (14 CZK) pour atteindre le tarif en vigueur (32 CZK) pour un envoi prioritaire jusqu'à 50g vers les pays européens... http://timbredujura.blogspot.com/2017/11/85th-birthday-of-graphic-stamp-designer.html
--
As it's regularly the case for stamp designers and engravers, the Czech Post put into circulation on October 27, 2017, a new postmark on the occasion of the 85th anniversary of the birth of the graphic designer, typographer and teacher Zdeněk Ziegler (born in 1932 in Prague).
Designed by Pavel Sivko, this postmark (including only his initials ZZ and 85), was applied by the main post office of Prague 1 on the letter below.
Slavek has, of course, franked this letter with a stamp created by Zdeněk Ziegler (engraved by Václav Fajt), issued on March 7, 2012, being part of a series of 2 stamps devoted to the Czech Republic's historical and architectural heritage, to the city of Kuks here.
To note this additional label (14 CZK) to reach the current tariff (32 CZK) for a priority shipment up to 50g to European countries... http://timbredujura.blogspot.com/2017/11/85th-birthday-of-graphic-stamp-designer.html
--
Eric Contesse: http://timbredujura.blogspot.com/
--

Věstník České pošty, částka 11, 24. 11. 2017

Poznámka: Věstník České pošty v papírové podobě bude vycházet jen do prosince 2017. Od ledna 2018 budou informace distribuovány elektronicky, v případě informací o poštovních známkách prostřednictvím veřejných webových stránek.
B. J.

20. 11. 2017

Zemřela wimbledonská vítězka Jana Novotná. Nebylo jí ani 50 let

Ve věku 49 let zemřela v neděli po těžké nemoci tenistka Jana Novotná, wimbledonská vítězka z roku 1998. O úmrtí bývalé světové dvojky ve dvouhře a jedničky čtyřhry ČTK informovali zástupci rodiny. Brněnská rodačka Novotná vyhrála na okruhu WTA 24 turnajů ve dvouhře a 76 ve čtyřhře. V roce 1988 slavila triumf ve Fed Cupu. Vedle jednoho grandslamového vavřínu z dvouhry získala dalších dvanáct ve čtyřhře a čtyři ve smíšené čtyřhře. Byla bronzovou olympijskou medailistkou z dvouhry v Atlantě 1996, kde přidala stříbro ve čtyřhře s Helenou Sukovou, s kterou byly druhé i v Soulu 1988... https://sport.ihned.cz/tenis/zemrela-wimbledonska-vitezka-jana-novotna-nebylo-ji-ani-50-l/r~c4bd2a8ecdd111e79704ac1f6b220ee8/

Poštovní známka připomíná předního českého fotografa Tarase Kuščynského

Česká pošta představila ve středu 8. 11. 2017 další příležitostnou poštovní známku z cyklu Umění na známkách, tentokrát věnovanou fotografovi Tarasovi Kuščynskému (1932–1983). Na společnou práci s ním zavzpomínala na České poště také Dana Vašátková Pitchon, která Kuščynskému stála modelem při tvorbě díla s názvem Schoulená, jež se stalo i předlohou právě vydané známky... 
... O kvalitě českých poštovních známek svědčí také nedávné ocenění na Světové soutěži poštovních známek za rok 2016 v Madridu. Zástupci České pošty převzali ve čtvrtek 2. listopadu 2017 ocenění za třetí nejkrásnější poštovní známku v kategorii „ručně rytý ocelotisk“. Ocenění získala příležitostná poštovní známka z cyklu „Umělecká díla na známkách: František Tichý (1896 – 1961)“. V soutěži byly zastoupeny nejen iberoamerické a španělské známky, ale i známky Evropy, Japonska a USA.
Třetí nejkrásnější známka světa byla vydaná 9. listopadu 2016 a autorem rytiny je Václav Fajt. Námětem známky je dílo malíře a grafika Františka Tichého s názvem „Klaun s opicí“, pocházející z roku 1933. Toto dílo je v současné době umístěno v Národní galerii v Praze. Známka byla vytvořena technikou pětibarevného ocelotisku z plochých desek a její nominální hodnota je 38 Kč... https://www.ceskaposta.cz/-/postovni-znamka-pripomina-predniho-ceskeho-fotografa-tarase-kuscynskeho?inheritRedirect=true&redirect=%2Findex

Maxikarty k vlastním známkám Plzeňský Prazdroj...

Mirek Hanousek využil dostupnosti pohlednic se shodnými motivy, jaké jsou vyobrazeny na poštovních známkách (Plzeňská brána, vodárenská věž, čepované pivo, atd.) a vytvořil analogické pohlednice s denním razítkem pošty Plzeň 1... http://cartesmaximum.blogspot.cz/2017/11/maxikarty-k-vlastnim-znamkam-plzensky.html
--
Pavel Kancnýř: http://cartesmaximum.blogspot.cz/
--

"Retro Transportation" stamps on cover from Czech Republic / Timbres "Transports rétro" sur lettre de République Tchèque

Le 18 octobre 2017, la poste tchèque a mis en circulation un nouveau timbre courant (tarif domestique "A" - 16 CZK actuellement) intitulé "Transports rétro", montrant un modèle ancien de véhicule Tatra devant un passage à niveau, avec une locomotive à vapeur dans le fond.
Conçu par Petr Ptáček, ce timbre a été imprimé dans un feuillet composé de 9 timbres + 12 vignettes personnalisables.
La poste tchèque a commercialisé ce feuillet avec des vignettes pré-imprimées, l'ensemble montrant un petit aérodrome avec en particulier différents types d'aéronefs, un scooter et une station météorologique mobile... http://timbredujura.blogspot.com/2017/11/retro-transportation-stamps-on-cover.html
--
On 18 October 2017, the Czech Post issued a new definitive stamp (domestic "A" rate - 16 CZK currently) entitled "Retro Transportation", showing a vintage car Tatra waiting at a level crossing during the passing of a steam locomotive.
Designed by Petr Ptáček, that stamp was printed in a sheetlet of 9 stamps + 12 customizable coupons.
The Czech Post marketed this sheetlet with pre-printed coupons, all showing a small aerodrome with in particular different types of aircrafts, a scooter and a mobile weather station... http://timbredujura.blogspot.com/2017/11/retro-transportation-stamps-on-cover.html
--
Eric Contesse: http://timbredujura.blogspot.com/
--